هدف اصلی فروشگاه ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان جویای کار میباشد آدرس : ra20.4kia.ir/

طراحی منظر و سفارشی استخر شنا در یک استخر شنا ویولن شکل برای یک مشتری که خواهان رونوشت دقیق در مقیاس 1700s دوران ویولن استرادیواریوس با تمام جزئیات و ظرافت های آن به پایان رسید. همه از ویژگی های ویولن از جمله purlflings، F سوراخ، یک پل، رشته ها، سیم گیر، و استراحت چانه خود اختصاص داده بودند! اگر چه این پروژه ما از لس پاول استخر شنا گیتار الهام گرفته از یادآوری، سطح پیچیدگی در این مورد بیشتر است.
تعداد دانلود ها:, حجم فایل:290.24 KB, تاریخ فایل: 8 دقیقه تعداد دانلود ها:, حجم فایل:308.76 KB, تاریخ فایل: 8 دقیقه تعداد دانلود ها:, حجم فایل:307.28 KB, تاریخ فایل: 8 دقیقه تعداد دانلود ها:, حجم فایل:267.87 KB, تاریخ فایل: 8 دقیقه
تعداد دانلود ها:, حجم فایل:290.64 KB, تاریخ فایل: دو دقیقه تعداد دانلود ها:, حجم فایل:387.98 KB, تاریخ فایل: دو دقیقه تعداد دانلود ها:, حجم فایل:398.44 KB, تاریخ فایل: دو دقیقه تعداد دانلود ها:, حجم فایل:223.99 KB, تاریخ فایل: دو دقیقه
تعداد دانلود ها:, حجم فایل:289.62 KB, تاریخ فایل: دقیقه تعداد دانلود ها:, حجم فایل:269.26 KB, تاریخ فایل: دقیقه تعداد دانلود ها:, حجم فایل:214.24 KB, تاریخ فایل: دو دقیقه تعداد دانلود ها:, حجم فایل:217.41 KB, تاریخ فایل: دو دقیقه
تعداد دانلود ها:, حجم فایل:219.92 KB, تاریخ فایل: دقیقه تعداد دانلود ها:, حجم فایل:212.6 KB, تاریخ فایل: دقیقه تعداد دانلود ها:, حجم فایل:195.55 KB, تاریخ فایل: دقیقه تعداد دانلود ها:, حجم فایل:270.57 KB, تاریخ فایل: دقیقهشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic