هدف اصلی فروشگاه ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان جویای کار میباشد آدرس : ra20.4kia.ir/
تجاوز جنسی پرستار بیمارستان به 4 بیمار!
آقای " وی جی بوندهان " 42 ساله که به عنوان یک پرستار در بیمارستان "سیتیلنگ بورن " واقع در " کنت " مشغول به کار بود به جرم 4 مورد تعرض و آزار توسط پلیس بازداشت شد . براساس گزارش پلیس آنها پس از دریافت شکایتی از قربانی که یک خانم 32 ساله بود در فبوریه سال گذشته ، متعرض را بازداشت کردند . قربانی در گزارش خود به پلیس گفت : آقای " بوندهان " به منظور انجام یک تشخیص پزشکی برای او که دچار یک اختلال و آشفتگی شده بود به درخواست قربانی از بیمارستان به خانه ی او فرستاده شد او پس از وارد شدن به خانه بیمار برای درمان به او توصیه کرد که از ماساژ درمانی استفاده کند و پیشنهاد داد تا خود این کار را انجام دهد . قربانی در ادامه افزود : پرستار بی شرم به دروغ من را فریب داد و پس از اذیت و آزار در حالی که دختر نوزادم در اتاقش گریه می کرد او به من تعرض کرد و بعد از آن با در خواست شماره تلفنم از من خواست تا روز بعد نیز به خانه من بیاید . پلیس در ادامه افزود قربانی بلافاصله در عصر همان روزبه پلیس گزارش داد و جنایت کار بازداشت شد . در تحقیقات گسترده تر پلیس معلوم شد که این پرستار از یک نوع مشکل سلامت روان رنج می برد و قربانیان دیگری نیز در رابطه با رفتار بی شرمانه او وجود دارند . آقای " بوندهان " که از اعتماد بیماران به خود سوء استفاده می کرد در کمک به آنها به خانه هایشان می رفت و آنها را مورد سوءاستفاده قرار می داد .

تجاوز جنسی به زن جوان به بهانه ماساژ درمانی
   تجاوز جنسی ، ماساژ دادن زن مرد جوان با روشی برنامه ریزی شده توانست وارد خانه ی زن جوان شود و او را مورد آزار و اذیت قرار دهد. زن سراسیمه و با لباس های پاره به اداره پلیس رفت و تجاوز جنسی این مرد جوان را گزارش داد. تجاوز جنسی مرد جوان به بهانه ماساژ درمانی  کارآگاهان پلیس در جست وجوی مردی هستند که بنا به ادعای زنی 40 ساله او را به بهانه ماساژ دادن همسرش به خانه کشانده و مورد آزار و اذیت قرار داده است.  ساعاتی از نیمه شب شنبه هفتم شهریورماه گذشته بود که زنی سراسیمه درحالی که لباس هایش پاره شده و آغشته به خون بود وارد کلانتری 142 کن شد.  این زن به مأموران گفت: من ماساژور هستم و شغلم همین است. گاهی برای ماساژ دادن به خانه های مردم هم می روم. امروز مردی با من تماس گرفت و به من گفت که شماره تلفن مرا از طریق آگهی یکی از روزنامه ها پیداکرده است و مدعی شد که همسرش بیمار و در خانه است و می خواهد که برای ماساژ به خانه شان بروم. من هم قبول کردم و به خانه این مرد که در برج های در حال ساخت کوهسار بود رفتم. اما پس از وارد شدن به خانه این مرد در خانه را قفل کرد و به زور مرا مورد آزار و اذیت قرارداد.  این زن 40 ساله ادامه داد: بعدازآن او مرا مجبور کرد که نوشیدنی الکلی مصرف کنم اما من با او درگیر شدم و بطری مشروب را برداشتم و شکستم و با شیشه آن ضربه ای به بدنش وارد کردم. بعدازآن هم به کلانتری آمدم.  پس از ثبت ادعاهای این زن مأموران کلانتری برای بررسی موضوع به خانه مورد نظر رفتند اما متوجه شدند که در خانه باز است ولی اثری از صاحب خانه نیست.  با توجه به اینکه شدت جراحت این مرد زیاد بوده تا حدی فرضیه کشته شدن او در اثر جراحات نیز مطرح است بااین حال به دستور قاضی بستان زاده رئیس شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران تیمی از کارآگاهان مأمور رسیدگی به پرونده و شناسایی و دستگیری این مرد شدند.  

ش تجاوز جنسی پسر جوان به عمه اش
    جوان 35 ساله در اقدامی عجیب و ناباورانه عمه ناتنی اش را مورد تجاوز جنسی قرار داد و سپس پدربزرگ 80 ساله اش را نیز به خاطر گزارش به پلیس به قتل رساند. 'در اقدامی ناباورانه جوان 35 ساله پس از تجاوز به عمه ناتنی اش پدربزرگ 80 ساله اش را به خاطر  گزارش این حادثه به پلیس کشت. با گزارش همسایگان پلیس در صحنه جرم حاضر شد و جوان متجاوز را دستگیر کرد، در اولین بازجویی جوان به جرم های قتل و تجاوز اعتراف کرد. در جلسه دادگاه وی در پاسخ به سؤال دادستان این پرونده در مورد انگیزه اش برای تجاوز گفت: در آن موقع هیچ چیز نمی فهمیدم و حتی نسبت فامیلی ام را فراموش کرده بودم. پس از نتیجه آزمایشات خون، که توسط پزشکی قانونی از وی گرفته شد وجود نوعی ماده مخدر درخونش ثابت شد. این ماده که با ترکیبی از کوکائین و نوعی قرص مسکن درست می شود که مصرف کننده را برای لحظاتی کوتاه از آنچه که در پیرامونش می گذرد غافل کرده طوری که اجسام و اشیاء را در اطراف خود به صورت پرده ای متحرک می بیند. وی در مورد چگونگی قتل پدربزرگ 80 ساله اش به بازپرس پرونده اش این طور توضیح داد: هنگامی که پدربزرگم گوشی تلفن را را در دست گرفته بود به سمت وی برگشتم و او را هل دادم. مرگ این پدربزرگ 80 ساله شکستگی جمجمه بر اثر برخورد با میز شیشه ای اعلام شد.'

تجاوز شبانه سه مرد تبهکار به زن جوان
  اتاق خواب ، اتاق خواب سحرگاه 31 خردادماه زن جوانی با مراجعه به کلانتری مشکین دشت کرج از حمله شبانه سه مرد تبهکار به خانه اش خبر داد. سه مرد هوسرانی که شبانه به خانه زن جوان حمله ور شده و به وی تجاوز کردند.   'سحرگاه ۳۱ خرداد ماه سال گذشته زن جوانی از شهرک بعثت کرج، به کلانتری ۲۹ مشکین دشت رفت و در حالی که گریه می کرد گفت از سوی مرد جوانی مورد آزار جنسی قرار گرفته است. سیمین ۲۹ساله با پریشان حالی اد امه د اد: ساعاتی قبل در خانه ام خواب بودم. شوهرم نیز که به مواد مخد ر اعتیاد دارد د ر گوشه ای از اتاق خوابید ه بود. ناگهان سر و صد ایی از داخل حیاط به گوشم رسید. چند بار شوهرم را صدا کرد م تا برای سرکشی به حیاط برود اما او آنقد ر خمار بود که صد ای مرا نمی شنید. لحظاتی بعد سایه چند مرد را از د اخل حیاط د ید م و سپس صد ایشان به گوشم رسید که به آهستگی با هم حرف می زد ند. به د لشوره افتاد م. برق اتاق را روشن کرد م تا اگر د زد وارد خانه ام شد ه فرارکند. د وباره شوهرم را صد ا زد م اما او غرق د ر خواب بود و صد ای مرا نمی شنید. د ر حالی که هر لحظه به وحشت من اضافه می شد، ناگهان یکی از کارگر ها را که ساعاتی پیش برای بازد ید و تعمیر خانه مان د ر منزلم بود ند د ید م. او گفت هر چه د ر زد م متوجه نشد ی تا اینکه از بالای د ر وارد خانه شد م. سپس د ر حیاط را باز کرد و ۲ د وست د یگرش نیز د اخل شد ند. آن سه نفر سپس مرا تهد ید کرد ند و از من خواستند سکوت کنم. من سرو صد ا کرد م اما شوهرم نای بلند شد ن ند اشت و صد ای مرا نمی شنید. سپس هر سه نفر آنها با تهد ید به من تجاوز کرد ند. د ر اد امه بررسی ها زن جوان گفت: مرد ی که این سه نفر را برای اذیت کرد ن او اجیر کرد ه می شناسد. مد تی قبل با مرد میانسالی به نام سلمان آشنا شد م. او خود ش را فرد با نفوذی معرفی کرد و گفت به افراد نیازمند کمک می کند. من هم ماجرای زند گی و اعتیاد شوهرم به مواد مخد ر را به او گفتم و برای نجات شوهرم از او کمک خواستم. یک روز که شوهرم بیمار بود سلمان برای عیاد ت او به خانه مان آمد. سلمان بعد از د ید ن وضعیت خانه مان که مخروبه بود گفت برای بازسازی خانه مان به ما کمک می کند. اما تا چند روز بعد از او خبری نشد تا اینکه د وباره تماس گرفت و به من پیشنهاد د اد تا ازشوهرم طلاق بگیرم و صیغه او شوم. من هم عصبانی شد م و پیشنهاد او را رد کرد م. سلمان هر روز به من زنگ می زد و خواسته اش را تکرار می کرد. می گفت من نباید زند گی ام را فد ای یک مرد معتاد کنم، اما من مخالفت می کرد م. سلمان برای د لجویی از من گفت سه نفر را برای تعمیر خانه مان می فرستد. زن جوان اد امه د اد: بعد از ظهرروز گذشته د اشتم کارهای خانه را انجام می د اد م که سه مرد جوان به خانه مان آمد ند. گفتند از طرف سلمان برای تعمیر خانه مان آمد ه ا ند اما هیچ ابزاری ند اشتند. هر سه نفر آنها بعد از د ید ن وضعیت خانه رفتند و گفتند برای تعمیر خانه باز خواهند گشت. اما نیمه های شب پنهانی به خانه ام آمد ند و… مأموران بلافاصله سلمان را د ستگیر کرد ند. او اد عای سیمین را رد کرد و گفت: من قصد کمک کرد ن به سیمین را د اشتم. من آن سه کارگر را برای تعمیر به خانه اش فرستاد م اما نمی د انستم نیت شومی د ر سر د ارند. د ر شاخه د یگری از تحقیقات به د ستور قاضی هد ایت رنجبر، رئیس شعبه اول د اد گاه کیفری البرز رسید گی به جریان پروند ه د ر اختیار تیم زبد ه ای از مأموران پلیس امنیت قرار گرفت و سرانجام اکبر ۲۳ساله، فرید ون۲۷ ساله و قد رت ۳۵ ساله د ر مخفیگاه هایشان د ستگیر شد ند. سه متهم د ر تجسس های اولیه به ارتکاب جنایت اعتراف کرد ند. بعد از اعترافات متهمان و انجام تحقیقات اولیه پروند ه برای رسید گی نهایی به شعبه اول د اد گاه کیفری البرز فرستاد ه شد و سه متهم مقابل هیات قضایی به ریاست قاضی هد ایت رنجبر پای میز محاکمه حاضر شد ند. د ر ابتد ا سیمین با حضور د ر جایگاه شکایتش را د وباره مطرح و از قاضی خواست هر سه متهم را به سزای اعمال خود برساند. سپس اکبر، فریدون و قدرت د ر جایگاه حاضر شد ند اما اتهام را به گرد ن هم اند اختند. فرید ون گفت: نیمه های شب به خانه سیمین رفتیم و هر چه د ر را زد یم باز نکرد. سپس از بالای د ر وارد خانه شد م و د ر را باز کرد م تا اکبر و قد رت هم وارد شوند. فرید ون اد امه د اد: من د اشتم د ست هایم را د ر حیاط می شستم که اکبر و قد رت به سراغ سیمین رفتند و به او تجاوز کرد ند اما د فاعیات متهمان مورد قبول هیات قضایی نگرفت و در دومین جلسه د اد گاه رسید گی به این پرونده هر سه متهم به اعد ام د ر ملاء عام محکوم شدند.'

تجاوز جنسی به زن جوان در غیاب شوهرش 
  تجاوز جنسی به زن شوهردار ، تجاوز جنسی مرد شیطان صفت که پس از رفتن شوهر زن جوان از خانه به زور وارد خانه شده و با تهدید چاقو اقدام به تجاوز جنسی به زن جوان کرده بود دستگیر شد.  تاریخ انتشار : 24 شهریور 1392 بازدید : 212,799 نفر  صبح روز یکم اسفند ماه سال ۹۰ زن میانسالی به نام فهیمه با مراجعه به کلانتری ۲۵ محمد شهر کرج مأموران را در جریان حادثه ای سیاه قرار داد.  وی به مأموران گفت: لحظاتی پیش و درست زمانی که شوهرم برای رفتن به سر کار از منزل خارج شد، مرد نا شناسی از راه پشت بام وارد خانه شد و پس از تهدید با چاقو، به زور مرا مورد تعرض قرار داد.  بعد از طرح شکایت از سوی زن جوان تیمی زبده از مأموران پلیس آگاهی به همراه فهیمه و شوهرش برای دستگیری متهم راهی محل شدند. مأموران از آنجا که مطمئن بودند فرد نا شناس از اهالی محل است بنابراین به گشت زنی ادامه دادند تا اینکه متهم را ۱۸ روز پس از حادثه در یکی از محله های محمد شهر شناسایی و در جریان تعقیب و گریز پلیسی موفق به دستگیری وی شدند.  مأموران پس از دستگیری حامد ۲۹ ساله ادعای زن علیه وی را به او تفهیم کردند. حامد در جریان تحقیقات اولیه به عمل شوم خود اقرار کرد و گفت: اظهارات فهیمه را قبول دارم.  او درتوضیح ماجرا همچنین گفت: ساعت ۶ صبح روز حادثه شیشه کشیده بودم و حال مساعدی نداشتم. به خر پشته ساختمان رفتم و منتظر ماندم شوهر فهیمه سر کار برود. بنابراین لحظاتی بعد از اینکه او از منزل خارج شد وارد خانه فهیمه شدم و با تهدید او را مورد تجاوز قرار دادم. بعد هم به شهرستان رفتم و ۴ روز بعد از اینکه بازگشتم، دستگیر شدم.  حامد در شاخه ای دیگر از تحقیقات ماجرا را طوری دیگر تعریف کرد و اظهار داشت: شب قبل از حادثه با دوستانم در محمد شهر شیشه مصرف کردیم. در حین باز گشت به منزل متوجه شدم در خانه ای باز است. خانه را می شناختم و زنی هم که در آن زندگی می کرد را می شناختم. بنابراین بعد از خداحافظی از دوستانم وارد خانه شدم و بعد از اینکه یقین پیدا کردم وی در خانه تنهاست اورا مورد تعرض قرار دادم و فرار کردم.  حامد در جریان تحقیقات تجاوز به زن  را گردن گرفت اما در مورد کیفیت این حادثه سیاه اظهارات ضد و نقیضی را مطرح کرد تا اینکه متهم در اولین جلسه رسیدگی در شعبه کیفری دادگاه استان البرز با صراحت اقرار کرد که زن  جوان را مورد آزار قرار داده است.   فهیمه هم شکایت خود را مجدد مطرح و خواستار اشد مجازات برای متهم شد. در دومین جلسه دادگاه که چند روز پیش برگزار شد متهم مجدد در جایگاه حاضر و تمامی اعتراف های خود در مرجع انتظامی و دادگاه را انکار کرد و گفت: زیر بار فشارروانی اقرار کردم و حال درستی نداشتم.  وی در آخرین دفاع نیز اتهام تجاوز به عنف را نپذیرفت. قاضی هدایت رنجبر بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل مدافع او با اعضای دادگاه وارد شور شد.

رابطه جنسی زن جوان با نوجوان 13 ساله
  رابطه جنسی ، رابطه جنسی رابطه جنسی نامشروع زن 32 ساله با پسر بچه 13 ساله زمانی فاش شد که پسرک شب را به خانه برنگشت و در آپارتمان زن جوان گذراند. ' این مورد آخرین مورد تجاوزات جنسی تکان دهنده به کودکان است که در کشور آمریکا گزارش شده است. خانم ناتالی دشان جانسون ۳۲ ساله، متهم به هدف قرار دادن پسربچه ۱۳ ساله با پیام های متنی، قبل از دعوت وی به آپارتمان خود در دیبال تگزاس برای برقراری رابطه جنسی است.  جانسون، به فریب پسربچه ۱۳ ساله و کشاندن آن به خانه خود و برقراری رابطه جنسی با وی متهم شده است. اما زمانی که وی به این نوجوان اجازه داد تا شب را در خانه اش بماند، والدین این پسربچه مشکوک شدند و این زن گرفتار شد. به گفته پلیس، ثبت سوابق گفت و شنود تلفن، حاکی از آن است که جانسون با معشوقه نوجوان خود بیش از ۱۵۰۰ مورد مکالمه و پیام متنی داشته است.  این عشق ممنوع زمانی فاش شد که این پسر ، تمام طول شب را با جانسون گذراند و به خانه پدربزرگش مراجعت نکرد.زمانی که این پسربچه از سوی والدینش مورد بازخواست قرار گرفت، وی اعتراف کرد در آپارتمان جانسون بوده و با وی رابطه جنسی داشته است.این پسربچه اعتراف کرد، چهار بار در آپارتمان و یک بار در یک پارک محلی با جانسون رابطه جنسی داشته است.  دونالد کارول، بازپرس دفتر کلانتری آنجلینا کانتی گفت:تنها با شنیدن حرف های این پسر بچه ، متوجه خواهید شد این حوادث چقدر وی را متاثر ساخته است. وی به امید آنکه بتواند این دوران را فراموش کند، قصد دارد تحت مشاوره قرار گیرد. جانسون به اتهام اقدام به کودک آزاری شدید، بازداشت شد.ماموران تحقیق گفتند عجیب است که یک زن، جذب یک پسربچه شده است.'

جاوز جنسی به دختران جوان درون قفس
    یک باند آدم ربا و سوء استفاده جنسی از دختران جوان توسط پلیس متلاشی شد. این باند سه نفره دختران جوان را ربوده و داخل قفس نگهداری و به آنها تجاوز جنسی میکردند.   'رایان بالتو 30 ساله و پاتریک پیرمن 25 ساله و همچنین کریستا مک کانل 20 ساله از سران اصلی باند شیطانی بودند که با هماهنگی پلیس اخراجی ای دستگیر شدند. آنان بردگان جنسی خود را از لس آنجلس ربوده بودند که شامل 5 دختر دررده سنی 14 تا 18 ساله بودند که آنان را درجعبه های فلزی قفل دار که دارای 2 منفذ بود نگه می داشتند.  یکی از بردگان آنان که دختر 15 ساله بود توانست از دست آنان بگریزد و پرده از جنایات آنان بردارد. آنان درماه گذشته در یک عملیات دو روزه 15 دختر دبیرستانی را به بهانه های مختلف از جمله استفاده از مدل برای مجلات و سایت های اینترنتی فریفته و به عنوان برده جنسی مورد سوء استفاده قرار می دادند.  پس از شناسایی مکان آنان که در شمال کالیفرنیا بود پلیس توانست دریک عملیات گسترده یک انبار اسلحه از 22 نوع سلاح گرم از جمله تفنگ های اتوماتیک و کلت های کمری و اسلحه های تک تیر انداز و بسیاری از انواع مهمات نیز کشف و ضبط گردید. همچنین پلیس توانست 14 دختر دیگری را که در جعبه های فلزی با قفل و زنجیر به کف جعبه فلزی بسته شده بودند را نیز آزاد کنند. همچنین پلیس یک مزرعه تولید ماری جوانا را که در آن 1400 بوته ماری جوآنا ، 400 هزار دلار وجهه نقد و بزرگترین و پیچیده ترین بخش عمده ای از سلاح در سالهای اخیر را کشف و ضبط نمود.'

تجاوز جنسی و تزریق مواد مخدر عامل مرگ دختر جوان
    هتک حرمت دختر جوان توسط سه مرد و تزریق مواد مخدر بسیار به بدن وی باعث مرگش شد. پدر مقتول تقاضای رسیدگی و مجازات متهمان شد.   'این پرونده که دیروز در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت ۱۹ شهریور سال ۸۹ تشکیل شد. مردی در آن زمان اعلام کرد دخترش ساناز از خانه خارج شده و دیگر برنگشته است. چند روز بعد ماموران جسد دختری جوان را کنار بزرگراه چمران پیدا کردند. از ظواهر به نظر می رسید متوفی همان ساناز است. وقتی پدر ساناز برای شناسایی دخترش به پزشکی قانونی رفت اعلام کرد جسد متعلق به ساناز است و شکی در آن وجود ندارد. آثار بر جای مانده روی بدن ساناز نشان می داد این دختر مقدار زیادی موادمخدر تزریق کرده است، همچنین چندین بار به او تجاوز شده و آثار پارگی و کبودی های زیادی روی بدنش به چشم می خورد. بنابراین پدر ساناز از ماموران درخواست کرد تا عاملان قتل فرزندش را پیدا کنند. بررسی های پلیسی فاش کرد این دختر از مدتی قبل با مردی جوان به نام حسام رابطه داشته و آخرین ملاقاتش نیز با وی بود. وقتی حسام بازداشت شد به ماموران گفت: من با ساناز دوست بودم و شب حادثه هم او پیش من بود از من خواست به او مواد تزریق کنم من هم این کار را کردم، اولین بار بود که مواد تزریق می کرد. حالش بد شد به او گفتم در خانه بمان قبول نکرد و از من خواست او را بیرون ببرم من هم او را کنار پل مدیریت در اتوبان چمران رها کردم و نمی دانم دیگر چه اتفاقی برایش افتاد. ماموران همچنین متوجه شدند بعد از رهاشدن ساناز کنار پل مدیریت دو مرد جوان او را سوار خودرو کرده و با خود برده اند. این دو مرد که سروش و سهند نام دارند با تحقیقات فنی انجام گرفته شناسایی و بازداشت شدند. آنها اعتراف کردند ساناز را به باغی بردند و به او تعرض کردند. دو متهم گفتند: بعد از اینکه ساناز را سوار ماشین کردیم متوجه شدیم حالش خوب نیست او اصلا نمی توانست صحبت کند. او را به باغی بردیم و به او تجاوز کردیم. دختر حالش خوب نبود از ترس اینکه بمیرد و روی دستمان بماند او را در همان جا رها کردیم بعد از چند ساعت وقتی برگشتیم متوجه شدیم ساناز مرده است به همین دلیل هم جسدش را کنار اتوبان چمران جایی که پیدا کرده بودیم رها کردیم. سروش و سهند با تکمیل تحقیقات و با توجه به شکایت اولیای دم به اتهام آزار جنسی و آدم ربایی و حسام به جرم تسبیب در قتل شبه عمد از سوی دادستانی مجرم شناخته و پرونده آنها برای رسیدگی به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه رسیدگی که دیروز در این شعبه برگزار شد کاکولی نماینده دادستان تهران در جایگاه حاضر شد و بعد از دفاع از کیفرخواست، از دادگاه خواست تا متهمان را به مجازات قانونی محکوم کند. سپس پدر مقتول در جایگاه حاضر شد. او که پزشک است و سال ها در پزشکی قانونی خدمت می کرده در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود گفت: هر سه متهم در قتل فرزند من نقش داشتند و من درخواست مجازات برای هر سه نفر را دارم. دختر من دچار مشکل شخصیتی بود و من این را از وقتی دخترم کوچک بود می دانستم او دچار اختلال شخصیت مرزی بود. همه چیز را کاملا سفید یا کاملا سیاه می دانست. اختلال شخصیتش گاهی شدت می گرفت اما دچار بیماری روانی نبود. دخترم به صورت ادواری داروی اعصاب استفاده می کرد. مصرف مواد را هم به همین شکل انجام می داد. دخترم معتاد دایمی نبود بلکه تفننی مواد مصرف می کرد به همین دلیل هم من از حسام شکایت دارم. چون او بود که به دخترم مواد تزریق کرد هرچند به خواست خودش باشد اما تزریق وریدی تخصص می خواهد و حسام این تخصص را نداشته است. نکته دوم اینکه اگر فردی مصرف بیش اندازه مواد داشته باشد و در چند ساعت اول او را به بیمارستان برسانند تا ۹۰درصد احتمال بهبودی اش وجود دارد، در حالی که حسام دخترم را به بیمارستان نرساند و او را کنار اتوبان رها کرد. همچنین سروش و سهند هم دخترم را در حالی که به گفته خودشان بدحال بوده و قدرت تکلم و راه رفتن نداشته از کنار اتوبان سوار ماشین خودشان کردند، به باغی بردند و به او تجاوز کردند. همه می دانند فردی که در آن حالت است وقتی دوبار مورد تجاوز قرار می گیرد چه وضعیتی پیدا می کند. این تجاوز ها باعث شد، دخترم جانش را از دست بدهد. در این هنگام قاضی از پدر ساناز پرسید: متهمان گفته اند دخترت از سربرگ نسخه های شما استفاده می کرد و دارو می خرید این واقعیت دارد؟ پدر ساناز گفت: بله واقعیت دارد من چند باری متوجه این کار دخترم شده بودم او سربرگ از کیفم برداشته و داروی ترامادول خریده بود.'

تجاوز جنسی به دختران جوان در تهران
   تجاوز جنسی ، رابطه نامشروع رابطه نامشروع و آزار و اذیت زنان و دختران جوان به بهانه انرژی درمانی اتهاماتی است که مرد تبهکار حمیدرضا عبدالوهابی مرتکب شده و اکنون متواری می باشد.   پنجم شهریورماه سال جاری پرونده ای از شعبه 7 بازپرسی دادسرای ناحیه یک تهران مبنی بر اقدامات مجرمانه مرد جوانی مبنی بر اغفال زنان جوان به بهانه انرژی درمانی از سوی تعدادی از شهروندان به پایگاه یکم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ ارسال و به سرعت در دستور کار قرار گرفت.     حمیدرضا عبدالوهابی ، رابطه نامشروع ، دختران جوان     تحقیقات ماموران و بازجویی از شکات حکایت از آن داشت که مرد تبهکاری به نام "حمید رضا عبدالوهابی" به بهانه انرژی درمانی اقدام به اغفال زنان جوان کرده و ضمن کشاندن آنان به مخفیگاه خود به ایجاد رابطه نامشروع و اذیت و آزار زنان جوان مبادرت کرده است.    سرگرد یزدان سلیمان آبادی رئیس پایگاه یکم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ در ادامه با اعلام این خبر با اشاره به شناسایی تعدادی از شکات و حجم گسترده اقدامات مجرمانه متهم متواری گفت؛انتشار بدون پوشش تصویر متهم برای شناسایی از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است. به همین خاطراز کلیه شهروندان که اطلاعاتی در خصوص محل های تردد و یا مخفیگاه صاحب تصویرِ دارند,درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 22706756و 22707812در اختیار کارآگاهان ماموران پایگاه یکم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ واقع در میدان قدس،خیابان دربند،کوچه حمید قرار دهند.

تجاوز جنسی به زن جوان پلیس
  تجاوز جنسی ، پلیس فدرال قاتل فراری پس از ربودن زن جوان محقق جنایی پلیس فدرال و برقراری رابطه نامشروع به مدت 6 ماه وی را کشت و جسدش را در جنگل های اطراف واکاویل در کالیفرنیا رها کرد.  رندی الن 56 ساله پس از اولین ملاقات خود با ساندرا کوک که محقق جنایی پلیس فدرال بود ناپدید و پس از دو ماه جسد وی در جنگل های اطراف واکاویل در کالیفرنیا پیدا شد.     قاتل زن پلیس فدرال ، پلیس فدرال ، محقق جنایی پلیس فدرال    الن پس از استفاده وی از ماشین و کارت های حساب های بانکی ساندرا کوک به اتهام سرقت بازداشت و پرده از آخرین جنایت وی برداشته شد.   پلیس و تیم تجسس پلیس توانست پس از دو روز جستجوی مداوم و قدم به قدم این منطقه جنگلی جسد ساندرا را پیدا کنند. رندی الن از سالن 1997 به جرم چند فقره سرقت پس از محکومیت های کوتاه 6 ساله خود به دلیل نبودن مدرک کافی آزاد شد و در نهایت در آخرین جنایت خود که از جانب بسیاری از خبرگزاری ها اوکلند "هیولا " نامیده شد، دستگیر شد.  الن در سال 1983 پس از ربودن معلم ابتدایی در سن خوزه و تجاوز و ضرب و شتم قربانی خود را کشت که پس از دستگیری وی به مرگ محکوم شد که با اتخاذ وکیلی حاذق تبرئه و به شش سال زندان محکوم گردید.  وی دو قربانی 40 و 48 ساله خود را در زمان محکومیت در زندان به قتل رساند با تبانی و رشوه به نگهبان زندان به عنوان شاهد به نفع وی مبنی بر بی گناه بودنش شهادت داد.  آلن اکنون به اتهام تجاوز به عنف، سرقت، ضرب و شتم و آدم ربایی و قتل نفس دستگیر شده است و دادگاه وی اواخر ماه آینده برگزار می شود و تا شروع اولین جلسه دادگاه به زندان زندانیان خطرناک در کالیفرنیا فرستاده شد.

تجاوز جنسی و تزریق مواد مخدر عامل مرگ دختر جوان
    هتک حرمت دختر جوان توسط سه مرد و تزریق مواد مخدر بسیار به بدن وی باعث مرگش شد. پدر مقتول تقاضای رسیدگی و مجازات متهمان شد.   'این پرونده که دیروز در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت ۱۹ شهریور سال ۸۹ تشکیل شد. مردی در آن زمان اعلام کرد دخترش ساناز از خانه خارج شده و دیگر برنگشته است. چند روز بعد ماموران جسد دختری جوان را کنار بزرگراه چمران پیدا کردند. از ظواهر به نظر می رسید متوفی همان ساناز است. وقتی پدر ساناز برای شناسایی دخترش به پزشکی قانونی رفت اعلام کرد جسد متعلق به ساناز است و شکی در آن وجود ندارد. آثار بر جای مانده روی بدن ساناز نشان می داد این دختر مقدار زیادی موادمخدر تزریق کرده است، همچنین چندین بار به او تجاوز شده و آثار پارگی و کبودی های زیادی روی بدنش به چشم می خورد. بنابراین پدر ساناز از ماموران درخواست کرد تا عاملان قتل فرزندش را پیدا کنند. بررسی های پلیسی فاش کرد این دختر از مدتی قبل با مردی جوان به نام حسام رابطه داشته و آخرین ملاقاتش نیز با وی بود. وقتی حسام بازداشت شد به ماموران گفت: من با ساناز دوست بودم و شب حادثه هم او پیش من بود از من خواست به او مواد تزریق کنم من هم این کار را کردم، اولین بار بود که مواد تزریق می کرد. حالش بد شد به او گفتم در خانه بمان قبول نکرد و از من خواست او را بیرون ببرم من هم او را کنار پل مدیریت در اتوبان چمران رها کردم و نمی دانم دیگر چه اتفاقی برایش افتاد. ماموران همچنین متوجه شدند بعد از رهاشدن ساناز کنار پل مدیریت دو مرد جوان او را سوار خودرو کرده و با خود برده اند. این دو مرد که سروش و سهند نام دارند با تحقیقات فنی انجام گرفته شناسایی و بازداشت شدند. آنها اعتراف کردند ساناز را به باغی بردند و به او تعرض کردند. دو متهم گفتند: بعد از اینکه ساناز را سوار ماشین کردیم متوجه شدیم حالش خوب نیست او اصلا نمی توانست صحبت کند. او را به باغی بردیم و به او تجاوز کردیم. دختر حالش خوب نبود از ترس اینکه بمیرد و روی دستمان بماند او را در همان جا رها کردیم بعد از چند ساعت وقتی برگشتیم متوجه شدیم ساناز مرده است به همین دلیل هم جسدش را کنار اتوبان چمران جایی که پیدا کرده بودیم رها کردیم. سروش و سهند با تکمیل تحقیقات و با توجه به شکایت اولیای دم به اتهام آزار جنسی و آدم ربایی و حسام به جرم تسبیب در قتل شبه عمد از سوی دادستانی مجرم شناخته و پرونده آنها برای رسیدگی به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه رسیدگی که دیروز در این شعبه برگزار شد کاکولی نماینده دادستان تهران در جایگاه حاضر شد و بعد از دفاع از کیفرخواست، از دادگاه خواست تا متهمان را به مجازات قانونی محکوم کند. سپس پدر مقتول در جایگاه حاضر شد. او که پزشک است و سال ها در پزشکی قانونی خدمت می کرده در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود گفت: هر سه متهم در قتل فرزند من نقش داشتند و من درخواست مجازات برای هر سه نفر را دارم. دختر من دچار مشکل شخصیتی بود و من این را از وقتی دخترم کوچک بود می دانستم او دچار اختلال شخصیت مرزی بود. همه چیز را کاملا سفید یا کاملا سیاه می دانست. اختلال شخصیتش گاهی شدت می گرفت اما دچار بیماری روانی نبود. دخترم به صورت ادواری داروی اعصاب استفاده می کرد. مصرف مواد را هم به همین شکل انجام می داد. دخترم معتاد دایمی نبود بلکه تفننی مواد مصرف می کرد به همین دلیل هم من از حسام شکایت دارم. چون او بود که به دخترم مواد تزریق کرد هرچند به خواست خودش باشد اما تزریق وریدی تخصص می خواهد و حسام این تخصص را نداشته است. نکته دوم اینکه اگر فردی مصرف بیش اندازه مواد داشته باشد و در چند ساعت اول او را به بیمارستان برسانند تا ۹۰درصد احتمال بهبودی اش وجود دارد، در حالی که حسام دخترم را به بیمارستان نرساند و او را کنار اتوبان رها کرد. همچنین سروش و سهند هم دخترم را در حالی که به گفته خودشان بدحال بوده و قدرت تکلم و راه رفتن نداشته از کنار اتوبان سوار ماشین خودشان کردند، به باغی بردند و به او تجاوز کردند. همه می دانند فردی که در آن حالت است وقتی دوبار مورد تجاوز قرار می گیرد چه وضعیتی پیدا می کند. این تجاوز ها باعث شد، دخترم جانش را از دست بدهد. در این هنگام قاضی از پدر ساناز پرسید: متهمان گفته اند دخترت از سربرگ نسخه های شما استفاده می کرد و دارو می خرید این واقعیت دارد؟ پدر ساناز گفت: بله واقعیت دارد من چند باری متوجه این کار دخترم شده بودم او سربرگ از کیفم برداشته و داروی ترامادول خریده بود.'

جاوز گروهی به زن جوان توسط شوهر و دوستانش! 
  تجاوز گروهی ، تجاوز جنسی همسر سابق قربانی گفت: در حالی که دستهای قربانی خود را بسته بودند در حالتی که قادر به کنترل رفتار خود نبودند کتی هیلان را مورد ضرب و شتم و سپس او را وادار به انجام کارهای غیراخلاقی می نمودند.   تنی هیولان 30 ساله معلم دبیرستان تامپ گینتز هنگام خروج از مدرسه توسط شوهر سابقش ربوده و به همراه سه تن از دوستان دیگر کتی هیلان را مورد تجاوز و سو استفاده جنسی قرار می دهند.   تنی هیولان توسط همسر و دوستانش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت ، تجاوز جنسی ، تجاوز جنسی به زن جوان   همسر سابق قربانی گفت: در حالی که دستهای قربانی خود را بسته بودند در حالتی که قادر به کنترل رفتار خود نبودند کتی هیلان را مورد ضرب و شتم و سپس او را وادار به انجام کارهای غیراخلاقی می نمودند. در شرایطی که به دلیل مصرف مشروبات الکلی بیش از حد یکدیگر را مورد ضرب و شتم قرار می دادند.     پس از غیبت ناگهانی کتی هیلان مسئولان مدرسه، پلیس را در جریان قرار دادند. به گفته شاهدان عینی چند روز قبل از مفقود شدن کتی وی همسر سابق خود را اطراف دبیرستان دیده بود و به همکاران خود اطلاع و نگرانی خود را نیز ابراز کرده بود. پلیس توانست براساس سابقه کیفری ادوارد اندرسون که به جرم حمل و نقل مواد مخدر در چند ماه گذشته دستگیر شده بود محل آنان را پس از یک هفته شناسایی کنند.     در اقدام پلیس برای دستگیری متجاوزین و حمله به مخفیگاه آنان که زیرزمین منزل مسکونی ادوار برهوستون بود هر سه نفر دستگیر و کتی هیلاری به علت ضعف شدید جراحات وارده بسیار به بیمارستان منتقل شد.     هر سه فرد دستگیر شده به جرم تجاوز به عنف، اعمال رفتار خشونت آمیز، ضرب و شتم و آدم ربایی تا شروع اولین جلسه دادگاه که بعد از بهبودی کامل کتی هیلاری برگزار خواهد شد به زندان منتقل شدند.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic