هدف اصلی فروشگاه ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان جویای کار میباشد آدرس : ra20.4kia.ir/

به هیچ عنوان نمی توان از قاتل زنان خیابانی مشهد، دفاع کرد !!!

یکی از وکلای دادگستری در گفت وگویی با گروه حوادث «ایران»، به روند پیگیری قضایی پرونده شکارچی زنان خیابانی مشهد و سرنوشت آن پرداخت
علیرضا عرفانی ـ درخصوص اینکه آیا هریک از مردم حق دارند اشخاص مختلف را به علت فساد به قتل برسانند گفت: به طور کلی در شرع مقدس از کوچکترین تا بزرگترین کار روش و نظام داریم چه رسد به اینکه بخواهد نفسی از بین برود و خونی به زمین ریخته شود. قانون مجازات اسلامی ما تلفیقی از مسائل شرعی و قانونی است. در شرایط ثبوت قتل مسائل و مراتب متعددی در نظرگرفته شده است که در ماده ۲۳۱قانون مجازات اسلامی راهنمای ثبوت قتل در دادگاه را اول اقرار بعد شهادت بعد قسامه و در انتها علم قاضی قرارداده که در هر کدام از این موارد مسائل عدیده و ظریفی نهفته است
وی افزود: حتی اگر چنین قتل هایی در رژیم گذشته که براساس قوانین نه صددرصد اسلامی اداره می شد صورت می گرفت به نظر اینجانب قطعاً هیچ یک از آیات اعظام و مجتهدین اعلم آن را تأیید نمی نمود چه رسد به حال حاضر که اداره حکومت براساس مبانی اسلامی است بنابراین اینکه شرع مقدس بخواهد بدون فتوای مرجع و مجتهدی دستور قتل صادر کند، عملی نبوده و نیست
عرفانی ادامه داد: مبارزه با فساد زنان روسپی از تکالیف حکومت است نه از تکالیف افراد جامعه. اگر قرارباشد هرکس در اموری که مربوط به او نیست یا درآن رشته هیچ گونه مجوزی ندارد دخالت کند قطعاً هرج و مرج طلبی در جامعه به وجود می آید
وی افزود: البته دولت و نظام باید انگیزه های وقوع این جرایم را مورد بررسی قراردهند و راه حلی برای آنها پیداکنند. هیچ یک از افراد با شرافت جامعه اعم از اسلامیون و غیراسلامیون با روسپی گری و فواحش موافق نیستند ولی شیوه های اعمال شده نیز تاکنون نتیجه فرهنگی، اجتماعی و اسلامی نداشته است 
مبارزه با زنان روسپی چه به صورت فردی که سعید حنایی انجام داده یا می دهند و چه به صورت کنونی که مسؤولان امنیتی انجام می دهد، موجب نشده است که فساد از بین برود یا در پایین ترین حدخود قرارگیرد، فقط در مقاطعی آثار ظاهری آنها کمترشده است. سعید حنایی خود معلول این اجتماع است. فواحش معلول چه چیزی است؟ آیا مگر معلول اجتماع و سیاست های فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی ما نیستند؟ آیا فواحش صرفاً درپی بهره مندی از لذایذ جسمانی هستند؟ آیا مسبب عمل مقتولین و قاتل فقط خود آنها هستند یا اینکه سبب این مسائل در نقاط دور سیاست های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و در پس پرده، بعضی از تصمیمات نادرست بوده است؟
مسؤولان برای سرنوشت این آدمها در جامعه چه بابی باز کرده اند آیا فقط مبارزه فیزیکی و بگیر و ببند و محاکمه کفایت می کند؟
عرفانی گفت: این حرفها و اظهارنظرها به هیچ وجه بعد سیاسی نداشته و نخواهدداشت بلکه واقعیت های فرهنگی ـ اقتصادی و اجتماعی است که راه حل آن را باید سیاست گذاران ارایه نمایند. من از بعد اجتماعی ـ انتقادی و فرهنگی صحبت می کنم نه چیز دیگر. مسؤولان پس از دفن خفاش شب ها و سعیدحنایی ها و بعدی که در آینده مطرح خواهندشد باید هم اکنون به فکر بررسی علل و عوامل این موضوعات بطور ریشه یی داده شود و آن را پیدا و دفن نماید زیرا وقتی عملاً ما به این نتیجه رسیدیم که این مبارزات مقطعی است و پس از مدتی شکل دیگر و یا چهره شخصی دیگر و نامی دیگر و انگیزه یی دیگر، این قتل ها به وقوع می پیوندد 
در اینجا برای خود من به عنوان یک وکیل این سؤال مطرح است که هر فردی که قتل می کند از نظر روحی ـ روانی تغییرمی کند، ولی قاتل ۱۶قتل کرده و هیچ تغییری نداشته و اگر هم داشته نزدیکان و اطرافیان متوجه نشده اند. این عمل قاتل که او بعد از جنایت در محل حاضرمی شود و به مأموران یاری می رساند بدون داشتن عکس العمل خود قابل تأمل است
وی ادامه داد: قاتل به هر انگیزه شخصی این کار را انجام داده باشد مورد قبول نبوده و نخواهدبود نه شارع مقدس، نه قانون و نه آحاد جامعه این عمل مورد قبولشان نیست و اگر بخواهیم این تصمیمات فردی را مجوزی برای این عمل بدانیم و در نهایت آن را به شرع نسبت دهیم ضربه بزرگی به اسلام خواهیم زد
عرفانی گفت: کسی نمی تواند دفاع عمیق و قابل قبولی از عمل سعید حنایی داشته باشد 
وی ادامه داد: درخصوص محاکمه حنایی اگر بحث مهدورالدم بودن مقتولین را بخواهیم مطرح کنیم از مواردی است که باید مجتهد برآن فتوا دهد حتی اگر واجب القتل باشد. اصولاً اجرای حدود با نظر ولی امر است و چیزی نیست که به دیگران ارتباط پیداکند، ولی از بعد اخلال در نظام، مدعی العموم می تواند در این باب وارد شود

روزنامه ایران-کاراگاه

 

آیا انگیزه شکارچی زنان خیابانی «انتقام» است؟
اعترافات جدید «سیمرغ صیاد» ـ مظنون دستگیرشده ـ در بازجویی های پلیسی
مظنون دستگیرشده درمورد مبتلاشدن به ایدز تحت معاینات پزشکی قرارگرفت
شناسایی زنان خیابانی برای قاتل و یا قاتلان زیاد سخت نبوده است

 

دوتیم عملیاتی از کارآگاهان جنایی مشهد و اداره کل آگاهی ناجا، برای ردیابی قاتل زنان خیابانی، در چهارشاخه، تحقیقات پلیسی خود را روی دو فرضیه جنایی متمرکزکردند 
در این فرضیه ها، «انتقام از زنان خیابانی» و «انگیزه مذهبی عاملان جنایات»، تحت تجسس است تا با به دست آوردن سرنخ هایی، معمای قتل زنان خیابانی را حل کنند 
بنا به این گزارش، قتل های ۱۲زن خیابانی، از ۷مردادماه سال۷۹ درپی کشف جسد زن ۳۰ساله یی به نام «افسانه» آغازشد و با ۱۱قتل پی درپی درمدت ۹ماه، دادگستری و پلیس مشهد را برآن داشت تا اکیپ ویژه یی را تشکیل دهند
* بازجویی ازسیمرغ صیاد 
کارآگاهان مشهدی که تحقیقات گسترده یی را برای ردیابی قاتل زنان خیابانی آغازکرده بودند، با تماس تلفنی مردناشناسی، وی را تحت تعقیب قراردادند. این مرد که با شعبه اول آگاهی مشهد تماس گرفته بود، ابتدا سعی کرد اطلاعاتی درمورد تحقیقات کارآگاهان به دست آورد و زمانی که مأموران با او وارد گفت وگو شدند، وی مسؤولیت قتل ها را برعهده گرفت و تهدیدکرد پرونده این قتل ها، پیگیری نشود. مردناشناس، ابتدا خود را «سیمرغ صیاد» معرفی کرد و گفت: بی خود دنبال من نگردید، من بربال سیمرغ سوارم و شما بربال پشه و هرگز به من دسترسی نخواهیدیافت، من می خواهم ۳۰ زن را به قتل برسانم 
سیمرغ» که تصورنمی کرد پلیس بتواند وی را با ردیابی تلفنی شناسایی کند دریک عملیات تخصصی و غافلگیرانه زمانی که در محل کارش در یکی از شرکت های خصوصی واقع در جاده سیمان در شمال مشهدبود، ازسوی کارآگاهان جنایی دستگیرشد. کارآگاهان دربازجویی از «سیمرغ» دریافتند، وی ۲۲سال سن دارد و اهل شیراز است که اواسط خردادماه سال۷۹ به مشهد آمده و در این شهر اقامت نموده است 
جوان ۲۲ساله که با اسم مستعار «سیمرغ» سعی در گمراه کردن پلیس داشت در بازجویی های کارآگاهان، هرگونه ارتکاب قتل های زنان خیابانی را منکرشد و ادعاکرد از قتل زنان خیابانی خرسندبوده و آن را حمایت می کند
مأموران که ابتدا تصورمی کردند «سیمرغ» یک فرد مذهبی است دست به تجسس زده و دریافتند وی که جوانی قوی هیکل بوده و مجرداست، دارای سابقه کیفری بوده و برخلاف ادعاهایش مذهبی نیست 
بدین ترتیب، کارآگاهان به بازرسی از محل سکونت «سیمرغ» که در همان شرکت خصوصی بود، پرداختند و با به دست آوردن تعدادی کفش و لباس زنانه، وی را تحت بازجویی فنی قراردادند که «سیمرغ» در ادعاهای جدیدی، لباس و کفش های زنانه را متعلق به کارگر قبلی شرکت دانست. «سیمرغ» در بازجویی های قضایی به قاضی حجت الاسلام منصوری، رییس شعبه ۵۳ دادگاه عمومی مشهد گفت: با پی بردن به قتل زنان خیابانی، تصمیم گرفته شماره تلفن قاضی این پرونده را به دست آورد تا با وی صحبتی کند که موفق به این کار نشده و تصمیم گرفته با شعبه قتل اداره آگاهی تماس بگیرد 
* نخستین فرضیه پلیسی
قاتل یا «قاتلان» زنان خیابانی مشهد بخاطر انتقام از زنان فاسد به طراحی نقشه جنایات دست زده و آن را عملی کرده اند. این انگیزه، نخستین فرضیه یی است که دو تیم عملیاتی از کارآگاهان، تحقیقات ویژه یی را روی آن آغازکرده اند که در این فرضیه واردشدن صدمه روحی و روانی از زنان خیابانی به شکارچی آنان و احتمال سرایت بیماری کشنده ایدز را علت تصمیم انتقامجویی قاتل زنان خیابانی دانسته اند. قاضی منصوری با توجه به اینکه همه زنان خیابانی به قتل رسیده دارای سوابق ولگردی، منکراتی و اعتیادبوده اند و مبتلابودنشان به بیماری ایدز دور از واقعیت نیست، برای بررسی علمی این فرضیه از متخصصان پزشکی قانونی از آنان خواست با انجام آزمایشات پزشکی، وضعیت قربانیان از ابتلا به ایدز را مشخص کنند. این فرضیه از آنجا قوت گرفته است که قاتل یاقاتلان زنان خیابانی به هیچیک از قربانیان خود تجاوز نکرده اند که نشان می دهد آنان از گرفتاربودن به بیماری ایدز هراسان بوده و قصدانتقامجویی داشته اند تا التیامی برای صدمات روحی واردشده از زنان خیابانی به خود باشد که این اقدام جنایتکارانه با خشونت خاصی که برخاسته از کینه بوده است، صورت گرفته به گونه یی که برای خفه کردن، حتی غضروف گردن آنها شکسته شده است. کارآگاهان همچنین با مشخص شدن اینکه هیچ سرقتی از قربانیان نشده است فرضیه «انگیزه انتقام» را قوی ترین فرضیه خود دانسته و عملیات اصلی خود را روی این فرضیه متمرکز کرده اند 
* دومین فرضیه پلیسی
یک گروه با انگیزه مذهبی اقدام به شناسایی زنان خیابانی کرده و با کشاندن آنها به قربانگاه خود، اقدام به ازپای درآوردن آنان کرده اند. این فرضیه نیز باتوجه به سابقه داربودن همه قربانیان درزمینه منکرات، موادمخدر و ولگردی و مخالفت عده یی مذهبی با این اقدامات، تحت بررسی پلیسی قرارگرفته است. کارآگاهان، ابتدا با بررسی های ویژه خود دریافتندقاتلان زنان خیابانی نمی توانستند به پرونده های کیفری قربانیان خود دست یافته باشند و این احتمال ازنظر کارشناسی بسیارضعیف به نظرمی رسید. تحقیقات کارآگاهان نشان داده است که ۱۲زن خیابانی به قتل رسیده گرچه دارای سوابق کیفری و منکراتی بوده اند اما برای شناسایی آنان نیازی به دست یافتن به پرونده های قضایی نبوده است زیرا همه آنان بخاطر اعتیادشدید به موادمخدر و فقر اقتصادی در محل سکونت خود، مشهور به بدکاره بوده اند و شناسایی آنان ازسوی قاتل انتقامجو یا گروه مذهبی، کار سختی نبوده است 
* چهارشاخه پلیسی
کارآگاهان که با گستردگی قتل زنان خیابانی مشهد روبرو هستند، در چهارشاخه پلیسی، ابتدا «سیمرغ» را تحت بررسی قرارداده اند و وی با دستورقاضی منصوری ازسوی متخصصان پزشکی قانونی تحت آزمایش قرارگرفته است تا سلامتش از بیماری ایدز یا بیماری های دیگر واگیر جنسی و نیز سلامت روحی و روانی مشخص شود که اگر «سیمرغ» در این آزمایشات مغلوب شود، بررسی های فرضیه نخست قوت گرفته و وی به عنوان مهمترین سرنخ قتل های زنان خیابانی، تحت بازجویی های تخصصی قرارخواهدگرفت 
سه شاخه پلیسی دیگر نیز در کنار شاخه اول که روی «سیمرغ» و سوابق وی در شیراز تحقیق می کند، اقدامات جنایی خود را روی مدارک و شواهددیگر متمرکزکرده اند 
درشاخه های فرعی این عملیات گسترده، گروه ویژه یی از گروه تهیه، بررسی عکس و فیلم صحنه کشف جسد، گروه گشت غیرمحسوس شبانه، گروه تحقیق از دوستان و خانواده قربانیان و گروه کاربر روی مدارک برجای مانده از زنان خیابانی مشهد نیز با دو تیم عملیاتی هماهنگ شده و دست به بررسی می زنند

 
روزنامه ایران- کاراگاه

 

سردار حامد، رییس ستاد ویژه بررسی قتل های زنان خیابانی مشهد، در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: امیدواریم باتوجه به پیشرفت هایی که در تحقیقات پلیسی در زمینه کشف راز قتل ۱۲زن انجام گرفته، بزودی عاملان این جنایات را دستگیر کنیم. 
وی در مورد انگیزه عاملان قتل های زنان خیابانی مشهد گفت: «ما دو فرضیه را بررسی می کنیم که انگیزه «انتقام شخصی» نسبت به انگیزه مذهبی قوت بیشتری دارد. 
باتوجه به اینکه تحقیقات گسترده یی صورت گرفته، احتمال اقدام یک گروه مذهبی یا یک فرد معتمد به نظام بسیار ضعیف به نظر می رسد، کسانی که به هر صورتی معتقد به اصول اسلامی و نظام هستند بایستی هرگونه عمل خود را در چارچوب قانون توجیه کنند و به امنیت نظام لطمه نزنند. سردار حامد ادامه داد: این قتل ها با هر توجیهی، مردود و محکوم است و به هرحال همانطور که رهبرمعظم انقلاب اشاره فرموده اند، در ایجاد امنیت ما هیچگونه ملاحظات صنفی، گروهی و جناحی را لحاظ نمی کنیم و برای همه اقشار جامعه مقوله امنیت را به یک وضعیت می بینیم و تأمین خواهیم کرد. 
هرکسی حتی معتاد و بزهکار و ... در برابر قانون حقوقی دارند که موظفیم در چارچوب قانون به آن بپردازیم. فرمانده منطقه انتظامی مشهد با اشاره به فرمایشات امام راحل مبنی بر اینکه «ما اگر کسی را دستگیر یا اسیر می کنیم، حق زدن یک سیلی اضافی را به او نداریم»، ادامه داد: اگر قرار است با افراد معلوم الحال برخورد شود و آنان به مجازات برسند این مجازات بایستی در چارچوب قانون باشد و حق تعدی و ظلم به مجرم را نداریم، پس تلاش می کنیم در هر صورت عاملان ۱۲زن را شناسایی و تحویل دستگاه قضایی دهیم. 
سردار حامد، در پایان گفت: در حال حاضر ستاد ویژه به نتایج مطلوبی از تحقیقات دست یافته و این ستاد زیرنظر مستقیم بنده با دبیری سرهنگ حسینی فرمانده منطقه مشهد و معاون کشف جرایم با همکاری یک تیم ورزیده کشف جرایم اعزامی از اداره آگاهی کل ناجا، به بررسی های خود ادامه می دهند

روزنامه ایران- کاراگاه

 

پیرمرد باغبان گفت که «سعید» آدم درست و حسابی نیست

گروه حوادث: «مژگان » تنها طعمه شکارچی زنان خیابانی مشهد که توانسته است از دست وی فرارکرده و کلید حل این معمای جنایی لقب گیرد، در گفت وگویی اختصاصی با خبرنگار ما، پرده از جزییات فرارش از قتلگاه، برداشت

 

* از روزی که گرفتار نقشه «سعید حنایی» شدی، بگو؟
** عصربود، حدود سه ماه پیش در حوالی میدان شهید فهمیده به انتظار راننده کامیون ها بودم تا با فروش موادمخدر یا رابطه برقرارکردن، پولی به دست آورم، نزدیک بلوار که باغبانی داخل آن در حال آبیاری بود، این مرد با موتورسیکلت در برابرم ترمز کرد
او بدون مقدمه، خواست سوار موتورسیکلت شوم و به خانه اش بروم، ابتدا خواستم با او نروم، اما به اندازه یی گرسنه بودم که سریع سوار موتورسیکلت شدم 
* «سعید» حرفی باتو نزد؟
** او، هیچی نمی گفت به جز اینکه نزدیکی خانه شان خواست با چادر صورتم را بپوشانم، او می گفت اگر همسایه ها تو را اینگونه ببینند، تصور می کنند از بستگانم هستی
* هیچ همسایه یی، تو را سوار بر موتورسیکلت «سعید» ندید؟
** نمی دانم، من حتی چشمانم را پوشانده بودم، اما هیچ سروصدایی در کوچه نبود و این مرد سرکوچه توقفی کرده و با کمی مکث، به حرکت ادامه داد
* در داخل خانه چه اتفاقی افتاد؟
** من بلافاصله وقتی از موتورسیکلت پیاده شدم، وارد ساختمان وی شدم، هیچ صدایی از خانه نمی آمد، مطمئن شدم «سعید» تنها است، این مرد از پله های ساختمان بالا رفت و از من خواست به دنبالش بروم
* شما متوجه مستأجر ساختمان نشدی؟
** هیچکس نبود، آنها هم نبودند، من از پله ها بالا رفتم و جلوتر از مرد وارد خانه اش شدم و او پشت سر من داخل آمد و درها را قفل کرد
* حرکاتش عادی بود؟
** وقتی درها را قفل کرد با صدای لرزانی از من خواست چادر و روسری ام را در بیاورم، رنگش پریده بود و مضطرب نشان می داد، ابتدا ترسیدم اما وقتی دیدم چیزی در دستش نیست، خیالم راحت شد، در حال درآوردن روسری ام بودم که او از غفلت من استفاده کرده از پشت سر به من حمله برد
* او ادعا کرده با دستانش قربانیان را خفه کرده
** دروغ می گوید، او یک شال گردن داشت، آن را دور گردنم حلقه زد و فشار داد. خیلی ترسیده بودم، ابتدا با ناخن هایم، پنجه هایش را از شال جدا کردم، سپس وقتی در حالت نشسته بودم، مشتی به شکمش زدم. او با احساس درد، مرا رها کرد، به سمت در دویدم اما درها بسته بود، هراسان به سمت «سعید» برگشتم، او هم آشفته حال بود، چاره یی نداشتم، ابتدا شیشه داخل ساختمان را شکستم، مرد خیلی ترسیده بود، التماس کنان خواست آرام باشم تا در را باز کند 
«سعید» به سمت در رفت، مقداری معطل کرد، وقتی دیدم او دارد نقشه یی برایم می کشد به اتاق عقبی آنان دویدم و با صدای بلند به «سعید» گفتم اگر در را باز نکند اقدام به شکستن شیشه های اتاقی که به کوچه مشرف بود، می کنم

 
 

* سعید» چه کار کرد؟
** او، کاملاً تسلیم بود، فهمیده بودم از آبروریزی می ترسد، دقیقه یی نگذشته بود که در را باز کرد و من پا به فرار گذاشتم، آنقدر ترسیده بودم که کفش هایم را جاگذاشتم.
* وقتی از خانه بیرون زدی، کسی تو را ندید؟
** هوا تقریباً تاریک شده بود، هیچکس در کوچه نبود. من بعد از فرار به نزد باغبان شهرداری که در برابر بلوار و پارک بود، رفتم و برای او ماجرا را تعریف کردم.
پیرمرد به من گفت: مرد موتورسیکلت سوار «سعید» است و آدم درست و حسابی نیست.
* چرا به نزد پلیس نرفتی؟
** ما، زنان خیابانی هستیم، همیشه از پلیس گریزانیم، مگر می شد این ماجرا رابرای پلیس تعریف کنم، اگر مجبور نمی شدم هیچ وقت جرأت بیان آن را نداشتم. 
* چگونه شد از سوی پلیس دستگیر شدی؟
** نمی دانم، یک روز وقتی در جاده قدیم قوچان بودم، مأموران پلیس ، من و چند زن دیگر را دستگیر کرده و با انتقال به پاسگاه از ما بازجویی کردند. ابتدا، منکر می شدم اما وقتی فهمیدم «سعید» همان کسی است که پلیس او را دنبال می کند، مأموران را در جریان قراردادم.
* آیا، بعد از آن شب، بازهم «سعید» را دیدی؟
** یکبار دیگر او را دیدم، اما «سعید» متوجه من نشد، همان روز دیگر سروکله ام در جاده پیدا نشد، رفتم و از ترس پنهان شدم.
* شنیده بودی که زنان خیابانی را می کشند؟
** نه، من اصلاً روزنامه نمی خوانم و چون زنان خیابانی رابطه دوستی آنچنانی باهم ندارند، نمی دانستم که چه اتفاقاتی دوروبرم می افتد

روزنامه ایران- کاراگاه

 

ماجرا چه بود ؟؟

* فرضیه های پلیسی درباره شیوه کار عامل جنایتهای مشهد
* تجسس های اکیپ ویژه جنایی برای فاش ساختن راز قتلهای زنان خیابانی مشهد، با بررسی های علمی و کاوشهای تخصصی روی یک مرد که می تواند شکارچی قربانیان باشد، متمرکز شده استعکس اجساد زنان خیابانی مشهد، در آخرین ساعات کاری روزنامه، از طریق نمابر توسط خبرنگار «ایران» مخابره شده است


گروه حوادث: تجسس های اکیپ ویژه جنایی برای فاش ساختن راز قتلهای زنان خیابانی مشهد، با بررسی های علمی و کاوشهای تخصصی روی یک مرد که می تواند شکارچی قربانیان باشد، متمرکز شده است. 
این بررسی ها، در حالی صورت می گیرد که هویت ۱۰ تن از زنان خیابانی فاش و هویت یکی از قربانین هنوز در هاله یی از ابهام است. 
بنا به این گزارش: از شامگاه ۷ مردادماه سال ۷۹ سناریوی قتل های زنان خیابانی مشهد کلید خورد و در مدت ۹ ماه، اجساد ۱۱ زن خیابانی که با یک روش مشابه و گره خوردن روسری دور گردن خفه شده و از پای در آمده بودند در داخل و حومه شهرستان مشهد کشف شد. دادگستری استان خراسان و پلیس مشهد وقتی با این قتل ها که از تفکری خاص برخاسته بودند، روبرو شدند با احساس ضرورت تشکیل اکیپ ویژه بررسی قتلهای زنان خیابانی، اقدام به تشکیل این اکیپ زیر نظر قاضی منصوری رییس شعبه ۵۳ دادگاه عمومی مشهد و سردار حامد فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان کردند. 
بدین ترتیب، پرونده قتلهای زنان خیابانی مشهد با کشف دو جسد دیگر در روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین ماه وارد مرحله تازه یی شد و کارآگاهان جنایی در تحقیقات اولیه پی بردند، قربانیان قبل از جنایت هیچگونه آزار جنسی ندیده اند و همگی آنان بخاطر فشار در گلو با روسری و انسداد مجرای تنفس به قتل رسیده اند. بررسی های کارشناسی در نحوه قتل این ۱۱ زن خیابانی، روشن کرد بیشتر قربانیان زنان بیوه یی هستند که در شاخه مواد مخدر و گردانندگی خانه فساد فعالیت داشتند و همگی در ازدواج شکست خورده و همسران سابق آنان نیز بخاطر قاچاق مواد مخدر و بزهکاری در زندان به سر می برند. 
اجساد ۹ تن از زنان خیابانی در ساعات اولیه شب و اجساد دوتن از قربانیان نیز در ساعات اولیه روزهای تعطیل کشف شده که نشان می داد عامل جنایات، ابتدا به طرز ماهرانه یی با زنان خیابانی طرح دوستی ریخته و زمانی که به بهانه ایجاد مسائل منکراتی و ابراز تمایل ظاهری نسبت به اعمال منافی عفت قربانیان خود، او را به قتلگاه کشانده و بدون ایجاد رابطه، آنها را با روسری خفه کرده است. 
عاملان قتل های زنان خیابانی مشهد، در تمامی جنایات بجز دو قتل نخست با روسری اقدام به خفه کردن قربانیان کرده اند و بررسی های پزشکی نشان داده است که دو جنایت نخست با استفاده از انگشتان دست و فشار آن در ناحیه گلو رخ داده است. 
۱۱ زن خیابانی که درمشهد به قتل رسیده اند، براساس تحقیقات پلیس هیچکدام از اهالی شهرستان مشهد نبوده اند و همگی از شهرهای شمالی استان خراسان به مشهد مهاجرت کرده و دست به کارهای منکراتی و قاچاق مواد مخدر می زدند. 
قربانیان از یک تا ۶ فقره سابقه کیفری داشته اند و قتل ها به گونه یی بوده است که ۹ تن از قربانیان هیچگونه مقاومتی در برابر عاملان جنایت از خودنشان نداده اند و شکارچی زنان خیابانی مشهد بعد از اجرای نقشه جنایتکارانه اش، قربانیانش را داخل موکت، گونی و چادرهای آنان جا سازی کرده و با انتقال به محله های خلوت، اجساد را داخل کانال آب یا کنار خیابان انداخته و متواری شده است. 
کارآگاهان با بررسی نحوه اجرای این قتل ها، دریافتند تمامی قتل های زنان خیابانی مشهد در یک چهار دیواری صورت گرفته و اجساد با یک خودرو به محله های کشف آن، انتقال و رها شده اند. 
* یک سرنخ ویژه
کارآگاهان جنایی اداره آگاهی مشهد که پرونده پزشکی قانونی، تحقیقات اولیه پلیسی ۱۱ زن خیابانی مشهد را تحت تجسس ویژه قرار داده اند با توجه به اینکه شکل گره ها در روسری که در آن گره ها دو فقره و از جلو و راست گردن و گره های چادر قربانیان به یک صورت بوده است، یک مرد را عامل اصلی این قتل ها شناختند و عملیات خود را روی ردیابی این شکارچی و به دست آوردن انگیزه وی متمرکز کردند. قربانیان با روسری های خود خفه شده اند

* نخستین جنایت
ساعت ۲۱ جمعه ۷ مردادماه سال ۷۹ در یک محله غیر مسکونی واقع در جاده خین عرب جسد زن ۳۰ ساله یی که داخل موکت جاسازی شده بود، کشف شد. 
مأموران با کشف این جسد، دست به تحقیقات برای شناسایی هویت آن زدند و پی بردند قربانی «افسانه» نام دارد و مدتی پیش بخاطر مسائل منکراتی به تحمل حبس محکوم و با اتمام مدت محکومیتش آزاد شده است. 
متخصصان پزشکی قانونی در کالبد شکافی جسد این زن خیابانی علت مرگ را انسداد مجرای تنفس براثر فشار انگشت دور گردن و گلو شناختند و اعلام کردند قبل از قتل «افسانه»، هیچگونه تجاوزی به وی نشده است. 
* دومین جنایت
ساعت ۷ صبح سه شنبه ۱۱ مردادماه سال ۷۹ ـ ۴ روز بعد از نخستین جنایت در فاصله چند متری کشف جسد «افسانه» در جاده خین عرب جسد زن ۳۵ ساله یی کشف شد که وی نیز باانسداد مجرای تنفسی با فشار دور گردن و گلو از پای درآمده بود. 
اقدامات شناسایی هویت این قربانی باتوجه به عدم وجود سابقه کیفری در پرونده های قضایی و پلیسی، و مدارک به بن بست رسید و جسد وی به عنوان مجهول الهویه تحت کاوش های پزشکی و پلیسی قرار گرفت. 
* سومین جنایت
ساعت ۱۸ و ۳۰دقیقه روز جمعه، ۱۴ مردادماه ـ سه روز بعد از کشف دومین جسد ـ در خیابان بزرگمهر ،۱۴ سجاد شهر در منطقه مرکزی شهر که حوالی پارک ملت بوده و اعیان نشین است، جسد ۳۵ ساله یک زن خیابانی دیگر کشف شد. بررسی های پلیسی روی هویت این جسد، نشان داد که قربانی «فریبا» نام دارد که در زمینه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر سابقه کیفری دارد. نظریه پزشکی قانونی در مورد این جسد نیز مشابه دو جسد زن خیابانی دیگر بود و فشار در ناحیه گلو با روسری را علت مرگ دانستند. 
* چهارمین جنایت
ساعت ۹ صبح جمعه دوم دیماه سال ۷۹ ـ پنج ماه بعد از سه جنایت نخست ـ، جسد یک زن خیابانی دیگر در بزرگراه صدمتری روبروی میدان پارسپاد در حوالی جاده خین عرب ـ محل کشف اجساد سه قربانی نخست ـ، کشف شد. 
این جسد که به پزشکی قانونی انتقال یافته بود، تحت کالبد شکافی قرار گرفت و مشخص شد جسد متعلق به زن ۳۰ ساله یی بوده و وی نیز با انسداد مجرای تنفس با فشار روسری دور گردن و گلو از پای درآمده است. در بررسی های پلیسی برای شناسایی هویت جسد، کارآگاهان دریافتند این زن خیابانی، «معصومه» نام دارد و مدتی پیش بخاطر دو فقره سابقه مواد و یک فقره اعتیاد، تحمل کیفر کرده است. 
* پنجمین جنایت
ساعت ۲۲ و۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه سال ۷۹ در بزرگراه صدمتری روبروی میدان پارسپاد جسد دیگری کشف شد که بعد از تحقیقات پزشکی و پلیسی مشخص شد، قربانی ۲۷ ساله و «سارا» نام دارد که سه سابقه منکراتی، مواد مخدر، قاچاق، و اعتیاد در پرونده کیفریش است و وی نیز بدون هرگونه آزار جنسی به علت انسداد مجرای تنفس از ناحیه گلوو گردن با روسری به قتل رسیده است. 
* ششمین جنایت
پنج روز بعد از چهارمین جنایت، ساعت ۸ صبح یکشنبه ۲۳ بهمن ماه سال ۷۹ جسد زن خیابانی دیگری به نام «اعظم»، ۴۵ ساله در منطقه مسکونی بلوار مجد واقع در مرکز شهر کشف شد. 
این زن خیابانی نیز مانند قربانیان دیگر با فشار روسری دور گردن بخاطر انسداد مجرای تنفس به قتل رسیده است و دارای چهار فقره سابقه کیفری در زمینه استعمال مواد مخدر، ولگردی و منکراتی است. 
* هفتمین جنایت
ساعت ۷ صبح جمعه ۱۹ اسفند ماه سال ،۷۹ جسد زن دیگری به نام «سکینه» که ۵۰ ساله و ۵فقره سابقه کیفری در زمینه اعتیاد، نگهداری مواد و ولگردی دارد، در حالی که داخل چادر جاسازی شده بود، در بزرگراه صد متری در منطقه غیر مسکونی میدان بهارستان ـ حوالی جاده خین عرب ـ کشف شد. 
این زن خیابانی نیز با روش مشابه شش جنایت و با فشار روسری دورگردن از پای درآمده بود. 
* هشتمین جنایت
ساعت ۱۷ جمعه ۲۶ اسفند ماه سال ،۷۹ درمنطقه فقیر نشین دولت آباد مشهد جسد زن ۲۰ ساله یی که درون چادری جاسازی شده بود کشف شد. این جسد بلافاصله تحت بررسی پزشکی قرار گرفت و متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند وی نیز بخاطر انسداد مجرای تنفسی با فشار روسری دور گردن به قتل رسیده است. 
تحقیقات پلیسی نشان داد این قربانی، «خدیجه» نام دارد که چهار فقره کیفری در زمینه زنا، رابطه نامشروع و ولگردی دارد. 
* نهمین جنایت
ساعت ۲۱ یکشنبه ۱۲ فروردین ماه سال ،۸۰ در یک منطقه مسکونی حومه شهر مشهد به نام بلوار شهید قوچانی، جسد یک زن ۳۵ ساله خیابانی به نام «مرضیه» کشف شد که وی نیز با داشتن سه بار سابقه کیفری در زمینه اعتیاد، ولگردی و رابطه نامشروع به روش مشابهی با روسری خفه شده و جسدش درداخل چادر جاسازی شده بود. 
* دهمین جنایت
ساعت ۲۴ سه شنبه ۱۴ فروردین ماه سال ۸۰ ـ تا سوعای حسینی ـ در منطقه اعیان نشین اسرار در حوالی خیابان دانشگاه جسد زن ۳۵ ساله یی به نام «مریم» که وی نیز با روسری خفه شده بود، درون کانال آب کشف شد. 
تحقیقات پلیسی وقضایی نشان داد که این زن، خیابانی بوده و در رابطه با زنا، رابطه نامشروع و اعتیاد، دارای ۶ فقره سابقه کیفری است. 
* آخرین جنایت
۲۴ ساعت بعد، در ساعت ۲۳ و ۵۰ دقیقه ۱۵ فروردین ماه سال ۸۰ ـ عاشورای حسینی ـ در نزدیکی محل کشف جسد «مریم» واقع در منطقه اعیان نشین اسرار، نبش خیابان مسعود، جسد یک زن خیابانی دیگر به نام «طوبی» کشف شد. 
این قربانی که ۳۵ ساله است دارای یک فقره سابقه فروش مواد مخدر است که با انسداد مجاری تنفسی در ناحیه گلو با فشار روسری با روش مشابهی به قتل رسیده است. 
* گزارش پلیس از قتل ۱۱ زن خیابانی در مشهد
در گزارش شعبه ویژه قتل اداره آگاهی مشهد آمده است: «تعداد ۱۱ فقره جسد زنان در مشهد از مردادماه سال ۱۳۷۹ در داخل و حاشیه شهر مشهد کشف گردیده که با بررسی های صحنه های کشف جسد، نظریات پزشکی قانونی، معاینات اجساد و بررسی پرونده ها، با توجه به وجوه اشتراک این جنایات، تصور می شود که از سوی یک مرد یا افرادی واحد، به قتل رسیده اند که نکات مشترک این قتلها، عبارتند از: 
۱ـ تمامی قربانیان در امر اعتیاد، توزیع مواد مخدر، ولگردی و منکراتی دارای یک تا ۶ فقره سابقه هستند. 
۲ـ تقریباً تمامی قربانیان در ساعات اولیه شب گرفتار شخص جانی گردیده اند. 
۳ـ در اجساد بجز دو فقره اول، آثار مقاومت و دفاع مشاهده نگردیده است. 
۴ـ اعمال مجرمانه جانی در سروگردن مقتولان مشاهده می شود در دو فقره قتل نخست آثار دستان و انگشتان جانی برناحیه گردن با آثار دررفتگی مهره گردن مشاهده می شود و در بقیه جنایت ها، قربانیان به وسیله روسری خود آنها، خفه شده اند. 
۵ ـ در تمامی قربانیان بجز دو قربانی نخست، روسری مقتولان دور گردن آنها بسته شده و گره ها دوتا و از جلو و راست گردن است. 
۶ـ تمامی اجساد داخل لفافه ـ یک فقره داخل موکت، یک فقره داخل گونی ـ و بقیه داخل چادرهایشان بسته بوده است و هرچادر دارای دو گره مثل هم بوده است. 
۷ـ تمامی اجساد کنار خیابان، میدان و در مناطق مسکونی و غیرمسکونی رها شده اند و به نظر می رسد با وسیله نقلیه به این محل ها حمل و رها شده اند. 
۸ـ تمام قربانیان در جای دیگری به قتل رسیده و اجساد آنان به محل های کشف انتقال و رها شده است. 
۹ـ در این جنایات هیچ اثری از سرقت وجود ندارد. 
۱۰ـ همه قربانیان در بررسی های پزشکی، خفه شده اند. 
۱۱ـ باتوجه به اعلام نظریه پزشکی قانونی تاکنون موردی از تجاوز به مقتولان اعلام نشده است. 
۱۲ ـ با بررسی اجساد و نحوه قتل احتمالاً قربانیان داخل خودرو به قتل رسیده اند. 
۱۳ـ با توجه به نحوه ارتکاب جنایات، شکل گره ها در روسری و چادر قربانیان، قاتل می تواند یک نفر باشد
مهدی ابراهیمی- روزنامه ایران- کاراگاه

 

  قاتل زنان خیابانی مشهد باهوش و خلاق است                         

شکارچی زنان خیابانی مشهد از ۲۱سال پیش بخاطرداشتن بیماری روحی و روانی تحت نظر پزشک متخصص اعصاب و روان قرارداشته است. بدین منظور، برای بررسی روحیات «سعیدحنایی» گفت وگویی اختصاصی با دکتر محمدحسین رستگار که پزشک معالج عامل قتل های مشهد است، انجام داده ایم که در زیر می خوانید
نخستین بار چه سالی «سعیدحنایی» به شما مراجعه کرد؟
ـ من مدتی کوتاه بود که فارغ التحصیل شده بودم، سال ۵۹ بود که این مرد به من مراجعه کرد، در معاینات و روانکاوی های اولیه پی بردم او بیمار بسیارباهوشی است، من و «سعیدحنایی» با هم رابطه یی بسیارصمیمی داشتیم
چگونه پی به بیماری روانی اش برده بود؟
ـ او وقتی به من مراجعه کرد، ادعاکرد گاهی یک حالت خاص به سراغش می رود. در روانکاوی ها روشن شد وی دچار بیماری شورافسردگی ـ شادی افسردگی ـ است
بیماری شورافسردگی تاچه حد خطرناک است؟
ـ اینگونه بیماری دو مرحله یی است که در دوره شادی و دوره افسردگی خلاصه می شود، در مرحله شادی، بیمار پرحرف، پرتحرک، کم خواب و بسیارمغرور می شود. دراین مرحله که خطرناکتر از مرحله افسردگی است، بیمار با غروربسیاربالایی که به وی دست می دهد، احساس قدرت زیادی می کند و با پروازافکار در این حالت خود را بسیاربالا می داند و احساس می کند توانایی های بسیاری دارد
آیا تشخیص این بیماری ازسوی اطرافیان مقدوراست؟
ـ اگر روی کارهای وی دقت بسیاری صورت گیرد، مشخص می شود که او دایماً از شاخه یی به شاخه دیگر می پرد، بسیار پرانرژی می شود و در شبانه روز ممکن است بیش از یک ساعت نخوابد. دراین دوره، بیمار سخاوتمند می شود، «سعیدحنایی» مردمهربانی بود و با من خیلی صمیمی بود، او بیمار زیرکی بود و بسیار خلاقیت داشت
در مرحله افسردگی، چه رفتارهایی از بیمارسرمی زند؟
ـ در این مرحله، برعکس مرحله شادی، بیمار احساس گناه می کند، پرخواب می شود و برخلاف روحیه اولی اش بسیارکم حرف شده و با یادآوری برخی کارهایش، اظهارپشیمانی می کند
درمورد خصوصیات «سعیدحنایی» بگویید؟
ـ او بسیار خلاق بود، به یاددارم «سعید» در روزهای اولی که به نزد من می آمد خودرویی تمام دست ساز ساخته بود که برخلاف دست سازبودن، بچگانه نبود بلکه همه کار می کرد و او بیشتر اوقات اعضای خانواده اش را با این خودرو به مسافرت و گردش می برد. از زیرکی های دیگروی، این بود که در کار بنایی و معماری خلاقیت های خاص داشت. او برخلاف معمارهای دیگر می تواند اگر ساختمانی زیرزمین نداشته باشد، بدون آوارکردن آن، زیرزمینی برای ساختمان ایجادکند که این کار را خودم دیده ام
بیماری اش در چه مرحله یی بود؟
ـ او نوسانات زیادی داشت، البته بایستی بگویم «سعیدحنایی» برخلاف پیشنهادمن که خواستار این بودم، وی هرماه به نزدم بیاید هروقت کارش به بن بست می رسید نزدم می آمد، آخرین بار پنج سال پیش بود که با درگیری شدیدی مردی را که پول کارش را نداده بود، کتک زده بود، وقتی پیش من آمد در بررسی ها فهمیدم که او بخاطر بلندپروازی و غرورزیاد دست به این کار زده است
یعنی در مرحله شادی بیماری اش بود؟
ـ بله، این دوره ها ممکن است ۶ماه یا بیشتر طول بکشد، این بیماری دارو دارد که به تنظیم کننده خلق معروف هستند مانند کربنات لیتیم، اینگونه بیماران دایماً بایستی به پزشک مراجعه کنند، اما متأسفانه سیستم مددکاری در این موارد درنظرگرفته نشده است
درمورد«سعیدحنایی» و این اقداماتش چه نظری داری؟
ـ او مسلماً بیمارروانی از نوع شورافسردگی است، گاهی به اندازه یی صمیمی و دوست داشتنی می شود که هیچکس باورندارد او می تواند خطرناک باشد، این افرادمی توانند جنون ادواری داشته باشند، باتوجه به اینکه او مزاحمت یک راننده مسافرکش به همسرش را محرک خود دانسته است، بعیدنیست باتوجه به چگونگی بیماری اش، وی در دوره شادی باتوجه به احساس قدرت کردن، از این مسأله خشمگین شده و تصمیم به ارتکاب این جنایات گرفته است. «سعیدحنایی» چون باهوش است می تواند با زیرکی این کارها را در دوره بیماری اش انجام دهد و ذهن گسترده یی برای طراحی و اجرای نقشه بدون عیب و نقص دارد
آیا این بیماری برای نزدیکان وی خطرناک نیست؟
ـ «سعیدحنایی» جنون ادواری دارد، در جمع دوستان و بستگان بسیار مهربان و خوش سخن است تا جایی که کسی با او کاری نداشته باشد و دست به تحریک و بازی با غرور وی نزند، «سعید» دست به هرکاری نمی زند، او دچار جنون ادواری است و باتوجه به این قتل ها به احتمال زیاد وی درحالت روانی دست به این جنایات زده است که بایستی بررسی شود
«سعیدحنایی» را چه می خوانید؟
ـ او را می توان «یک دیوانه باهوش خواند»، او پرونده بالینی به شماره ۵۵۱ در وزارت بهداری دارد که بایستی بررسی شود، حالات روحی وی به اندازه یی بدنیست که بشود در جامعه تشخیص داد، من با یک دندانپزشک به واسطه اینکه هردو پزشک زندان مشهد هم هستیم وقتی درمورد «سعیدحنایی» حرف می زدیم، او به من گفت: پزشک خانواده وی است و به اندازه یی به «سعید» اطمینان داشته که اگر منشی اش به تاریکی می خورد، او را به همراه وی به خانه اش راهی می کرد
آیا در بهداری زندان، «سعید» را ندیده یی؟
ـ هنوز ندیده ام و با وی صحبت نکرده ام، نیاز به بازنگری پرونده اش دارم. اگر پزشکی قانونی مثل دفعات قبلی ازمن نظر کارشناسانه بخواهد، خواهم گفت که «سعید» جنون ادواری دارد


 

 

پرونده شکارچی زنان خیابانی مشهد با پایان یافتن تجسس های پلیسی در اختیار شعبه ۵۳ دادگاه عمومی مشهد قرارگرفت
این اقدام در حالی صورت گرفته است که «سعید حنایی» دربند ۵ مراقبتهای ویژه زندان مشهد، تحت مراقبت است و در ادعاهای ابهام آمیز خود هنوز دلیلی برای گره زدن مشابه روسری و استفاده از یک روش در قتل ها و رها کردن اجساد زنان خیابانی در مشهد، عنوان نکرده است
بنا به این گزارش، «سعید حنایی» که در پی قتل ۱۶ زن خیابانی مشهد از سوی ستاد ویژه یی از پلیس و دادگستری استان خراسان تحت تعقیب قرارگرفته بود، بعد از دستگیری با به گردن گرفتن همه جنایات ادعا کرد به تنهایی به طراحی و اجرای نقشه قتل ها دست زده است
از سوی دیگر، باتوجه به نحوه قتل ها که با یک روش صورت گرفته به نظر می رسد عامل جنایات به دنبال مطرح کردن هدف خاصی بوده است که هنوز به آن اشاره یی نداشته است
در اعترافات «سعید» دیده می شود که او براحتی از کشاندن قربانیانش به خانه خود که در محله یی پر رفت وآمد است و اینکه در خانه اش مستأجری نیز دارد، سخن می گوید و علت گره زدن روسری قربانیانش به دور گردن آنها که در تمامی جنایات مشاهده شده است را یک امر طبیعی دانسته است 
نبودن انگیزه یی برای اینگونه قتل های مشابه، گره زدن های یکسان روسری و بسته بندی های مشابه اجساد در چادر قربانیان را می توان از نکات بعیدی دانست چراکه باتوجه به چگونگی وقوع قتل ها در شرایط خاصی که امکان دارد هر لحظه مستأجر یا اعضای خانواده شکارچی زنان خیابانی از راه برسند، «سعید حنایی» بایستی با ارتکاب جنایات بدون از دست دادن زمان، نسبت به انتقال آنان اقدام کند
اینکه وی، ابتدا از پشت سر با دو دست یا شال گردن به قربانیان حمله می برد و سپس آنان را روی شکم به زمین زده با پاهایش به کمر وی می زند، سپس جسد را برگردانده، پایش را روی گلوی وی گذاشته، فشار می دهد و درنهایت برای اطمینان حاصل کردن از مرگ وی، روسری را دور گردنشان گره می زند، زمان زیادی صرف می شود و قاتل در این شرایط امکان داشت در هر قتل، مشابه بودن آنها را از یاد برده و به گونه های مختلفی دست به خفه کردن قربانیانش بزند
عامل جنایات، در اعترافاتش مواردی را پنهان می کند که از نظر پلیس نیز مخفی مانده است. علت مشابه بودن قتل ها که باعث شده بود «سعید حنایی» تحت تعقیب قرارگیرد، یک امر تصادفی نیست، او اگر می خواست به تصور خود، محله زندگی اش را پاکسازی کند بعد از انتشار و بازتاب اقدامات جنایتکارانه اش در مطبوعات و جامعه می توانست روش خود را تغییر داده و پلیس را گمراه کند
پس باید دید او به دنبال چه هدفی بود؟ و چرا باتوجه به نداشتن زمان کافی و امکان اینکه هر لحظه رازش فاش شود، همه قربانیانش را با ظرافت تمام به یک روش از پای درآورده است؟

روزنامه ایران- کاراگاه

خودکشی سعید حنایی در بند پنج زندان مشهد تکذیب شد. قاتل زنان خیابانی در بخش مراقبتهای ویژه زندان مشهد نگهداری می شود و قاضی پرونده در زندان از وی بازجویی می کند

 

گروه حوادث: تیم ویژه یی از متخصصان پزشکی قانونی و دادگستری مشهد، در قالب یک کمیسیون روانکاوی به کاوش های علمی و بررسی روحیات و مشکلات روحی، روانی شکارچی زنان خیابانی، دست می زنند
این اقدامات تخصصی، در پی مواجه شدن تحقیقات پلیسی و قضایی با ابهامات گسترده و با دستور قاضی حجت الاسلام منصوری صورت می گیرد
بنا به این گزارش، سعید حنایی که در مدت یک سال از ۷ مردادماه سال ۷۹ اقدام به شکار و قتل ۱۶ زن خیابانی کرده است، پس از تکمیل تحقیقات پلیسی در اختیار شعبه ۵۳ دادگاه عمومی مشهد قرار گرفته است.
این مرد ۳۹ ساله با ادعاهای یکی از طعمه هایش که سه ماه پیش با پا گذاشتن به قتلگاه زنان خیابانی در طبقه دوم خانه شکارچی، توانسته بود از چند قدمی مرگ فرار کند، ساعت ۱۴ ظهر سوم مردادماه سال جاری، وقتی خانه اش در محاصره پلیس بود و وی سوار بر موتورسیکلت وارد کوی امیرکبیر شده بود، ردیابی و دستگیر شد
«سعید» در بازجویی های تخصصی پلیس، بدون اینکه سعی کند از زیر جرم خود فرار کند، با آسودگی خاطر به قتل های مشابه ۱۶ قربانی اش اعتراف کرده و با ادعای اینکه زنان خیابانی را با انگیزه پاکسازی محل زندگی اش، از پای درمی آورد، در برابر ابهاماتی از اعترافاتش سکوت کرد.
این سکوت مرموز از زمانی مورد توجه قرار گرفت که کارآگاهان پی بردند نحوه ارتکاب قتلها که در آن عامل جنایات برخلاف فضای قتلگاه، محل پر رفت و آمدشان و شرایطی که هر لحظه امکان داشت رازش از سوی مستأجر یا یکی از اعضای خانواده اش فاش شود، با رعایت ظرافت خاصی و با یک روش خاص دست به قتل زده است، با انگیزه عامل جنایات مطابقتی ندارد.
در این تحقیقات روشن شد «سعید حنایی» از سال ۵۹ پرونده بالینی بخاطر ناراحتی های روانی دارد که مدتها زیر نظر پزشک متخصص اعصاب و روان بوده است و در سال ۷۵ نیز بخاطر تخریب با صدور رأی از سوی قاضی دادگاه عمومی مشهد، روانه زندان شده است
پرونده شکارچی زنان خیابانی مشهد پس از بازسازی صحنه های جنایات از سوی «سعید» و اعترافات صریح وی، تحویل دستگاه قضایی شد و تحقیقات خزنده یی در دستور کار قاضی منصوری قرار گرفت
در این تحقیقات سری، مشخص شد که «سعید حنایی» از مدتها پیش با معرفی خود تحت عنوان نماینده نهاد امر به معروف و نهی از منکر، از یک چاپخانه سیلک تقاضای چاپ نمونه یی کارت شناسایی برای اعضای این نهاد می کند که پس از تحویل گرفتن آن کارت، عکس خود را روی آن نصب کرده و این کارت جعلی را در اختیار داشته است
شکارچی زنان خیابانی که از ۸ مردادماه سال جاری پس از پنج روز بازجویی های پلیسی تحویل زندان مشهد شده و با انتقال به بند مراقبتهای ویژه ممنوع الملاقات شده است، در اعترافاتی که در اتاق بازجویی زندان در حضور قاضی منصوری داشت، ادعا کرد با کارت جعلی اقدام به سد کردن راه زنان بدحجاب و زنان خیابانی کرده، ابتدا آنان را نصیحت می کرد و اگر با بی اعتنایی شان مواجه می شد، آنان را به مقر پلیس راهنمایی می کرد
در این اعترافات، «سعید» بیان داشت که پس از نا امید شدن از نصیحت زنان خیابانی مشهد و اینکه آنان آزادانه در خیابانها پرسه می زدند، نقشه شومی طرح کرده و دست به قتل طعمه هایش زده است، به تصور اینکه بتواند محله زندگی اش را برای امن بودن و راحتی زن و بچه هایش پاکسازی کند
در بازجویی های قضایی، «سعید حنایی» دخالت دیگران یا اطلاع کسی از نقشه های جنایتکارانه اش را منکر شد و ادعا کرد در جنایات هیچ کس با وی همدستی نداشته و اوبا کشاندن قربانیان به خانه اش و در غیاب اعضای خانواده و مستأجرش، اقدام به قتل آنان کرده است
* کمیسیون پزشکی
قاضی حجت الاسلام منصوری با توجه به ابهامات پرونده و تأکید «سعید حنایی» در صحت داشتن اعترافاتش، بستگان، آشنایان و دکتر محمدحسین رستگاری را به دادگاه احضار کرد و پشت درهای بسته به بازجویی از آنان دست زد
پس از این اقدامات قضایی و تقاضای قصاص برای شکارچی زنان خیابانی از سوی خانواده چند تن از قربانیان، قرار شد با توجه به وجود نشانه هایی از بیماری روانی در «سعید حنایی» وی از سوی یک کمیسیون پزشکی با حضور قاضی پرونده، تحت بررسی های علمی و روانکاوی قرارگیرد تا نظریه پزشکی در مورد روحیات و حالات روانی رفتاری وی در اختیار دادگاه جنایی مشهد قرار گیرد* «سعید حنایی» یک ماه دیگر محاکمه می شود
بدین ترتیب، قرار است با توجه به تکمیل تحقیقات پلیسی، قضایی پس از اعلام نظر رسمی کمیسیون پزشکی، یک ماه دیگر شکارچی زنان خیابانی مشهد، به صورت علنی تحت محاکمه قرار گیرد که در این پرونده، دادگستری خراسان به عنوان مدعی العموم، طرح شکایت خواهد کرد
* شایعه اقدام به خودکشی قاتل زنان خیابانی تکذیب شد
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور، شایعه اقدام به خودکشی «سعید حنایی» که در بند ۵ مراقبتهای ویژه زندان مشهد، تحت مراقبت است را تکذیب کرد
مدیر کل روابط عمومی سازمان زندانها، با بیان این مطلب گفت: «سعید حنایی» در زندان مشهد در سلامت کامل به سر می برد و هیچ اقدامی برای از بین بردن خود انجام نداده است
بنا به گزارش خبرنگار ما، فراهانی وکیل پایه یک دادگستری با مراجعه به دادگاه، وکالت قاتل زنان خیابانی را به عهده گرفته است

آخرین اعترافات قاتل زنان خیابانی مشهد از جرایم پنهان
 

ماشاءالله شیبانی معاون قضایی دادگستری کل استان خراسان گفت: قاتل زنان خیابانی در مشهد علاوه برقتل این زنان به ارتکاب جرایم دیگری اعتراف کرده است
قاتل زنان خیابانی «سعید حنایی» نام دارد که شامگاه سوم مردادماه امسال دستگیرشد و در اعترافات اولیه اش به قتل ۱۶زن خیابانی اعتراف کرد. ماشاءالله شیبانی روزجمعه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی برخی دیگر از جرایم سعید حنایی را سرقت و زنا ذکر کرد و در عین حال گفت: پرونده سعید حنایی هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازپرسی است
شیبانی افزود: تحقیقات ادامه دارد و انتظار می رود ظرف یک ماه آینده پرونده حنایی آماده طرح در دادگاه باشد
سرپرست حوزه قضایی شماره سه مشهد اظهار داشت: آن قسمت از پرونده که در خصوص وقوع قتلها می باشد، بطور علنی برگزارخواهدشد، اما اتهامات دیگری هم متوجه متهم است که برای رسیدگی به آن به حکم قانون قسمتی از جلسات دادرسی باید بطور غیرعلنی تشکیل شود
پرونده قتل زنان خیابانی هم اکنون در حوزه قضایی شماره سه مشهد در حال پیگیری است
شیبانی درباره مذهبی جلوه دادن قاتل گفت: متهم مدعی است فردمتدینی است، اما اتهاماتی متوجه وی می باشد که با این ادعای وی و صحبتهای اولیه یی که در مورد او عنوان شده و متأسفانه برخی از مطبوعات هم به آن دامن زده اند هماهنگی ندارد
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا پیرامون وجود برخی ادعاها مبنی برناممکن بود قتل ۱۶تن توسط یک نفر، اظهار داشت: متهم تاکنون به داشتن همدست یا همدستانی اعتراف نکرده و اظهارات وی با صورت مجالس کشف اجساد و اظهارات نزدیکانش نیز منطبق است و تردیدی هم بوجود نمی آورد
شیبانی تصریح کرد: متهم تاکنون در مورد ارتکاب قتلهای زنان تناقض گویی نکرده است
معاون قضایی دادگستری خراسان درباره سابقه برخی بیماریهای طرح شده درباره متهم گفت: باتوجه به اهمیت موضوع، کمیسیون کارشناسی از پزشکان متخصص تشکیل شده و نظریه این کمیسیون پس از انجام آزمایشات لازم اعلام خواهدشد 
پیش از این برخی از رسانه های خبری از بیماری روانی، ناتوانی جنسی و نیز بیماری مقاربتی قاتل خبرداده بودند
درمدت حدود یک سال ۱۹ زن خیابانی در مشهد به قتل رسیدند که از این تعداد سعید حنایی به ارتکاب قتل ۱۶زن اعتراف کرد
مسؤولان نیروی انتظامی می گویند: باتوجه به دستگیری قاتلان سه زن خیابانی دیگر، اظهارات سعید حنایی درباره قتل ۱۶تن از زنان قرین واقعیت است

 

جزییات اقدامات جنایتکارانه شکارچی زنان خیابانی مشهد که در آن ۱۶ زن جوان با روش مشابهی از پای درآمده بودند، درتجسس های علمی، تخصصی و عملیاتی پلیس فاش شد
این عملیات گسترده پلیسی ـ قضایی از اواخر مردادماه سال ،۷۹ پس از کشف اجساد سه زن خیابانی که باروش خاصی به قتل رسیده و در محله های خلوت شمال غرب مشهد رها شده بودند، در پی گزارش ویژه دایره تشخیص هویت نیروی انتظامی مشهد، آغاز شد
اکیپ ویژه تشخیص هویت و بررسی صحنه جنایت شهرستان مشهد، در پی بررسی های علمی و کارشناسانه روی مرگ مرموز سه زن خیابانی به نامهای «افسانه کریمپور»، «لیلا آشفته» و «فریبا رحیم پور» ـ۲۹ ، ۳۵ و ۳۵ ساله ـ که در مدت یک هفته در روزهای ۷ ـ ۱۱ و ۱۴ مردادماه سال گذشته در محله های خلوت جاده «خین عرب» رها شده بودند، دریافتند این سه زن دارای سوابق کیفری در زمینه مواد مخدر، ولگردی و انحرافات اخلاقی بوده و با یک روش به قتل رسیده اند. بدین ترتیب، گزارش تکان دهنده یی در اختیار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مشهد قرار گرفت و مسؤولان دادگستری و نیروی انتظامی خراسان با پی بردن به سریالی بودن این جنایات و حساسیت آن، در قالب ستاد ویژه یی به سرپرستی سرهنگ حسینی ـ معاونت کشف جرایم استان خراسان ـ تجسس های گسترده یی را در دستور کار خود قرار دادند
کارآگاهان دایره اول اداره آگاهی مشهد که در اکیپی زیر نظر سرگرد علیزاده دست به بررسی های تخصصی زده بودند، با توجه به عدم دسترسی به سرنخی از عامل قتل سه زن خیابانی با توقف این جنایات روبرو شدند تا اینکه روز ۱۷ بهمن ماه سال ۷۹ جسد زن خیابانی دیگری به نام «سارا رحمانی»، ـ ۲۷ ساله ـ که با روسری اش خفه شده و لای چادر پیچانده شده بود روبه روی پمپ گاز در حاشیه کمربندی کشف شد
کارآگاهان با یک جانی حرفه یی و زیرک روبرو شده بودند که ردپایی از خود برجای نمی گذاشت، بنا بر این درچند شاخه عملیاتی به بررسی های پلیسی دست زدند و پی بردند با توجه به نحوه وقوع جنایات، گره های روسری قربانیان و اینکه زنان خیابانی غافلگیر شده اند، عامل قتل های سریالی می تواند یک نفر باشد که با سه انگیزه انتقامجویی، اجتماعی و داشتن تفکرات افراطی مذهبی دست به این جنایات بزند
در این بررسی ها عدم وجود ردپا از عاملان جنایت و صادر نشدن اعلامیه یی از سوی گروه خاص مذهبی برای به گردن گرفتن قتل زنان خیابانی مشهد، نشان داد عامل جنایات خارج از گروه های مذهبی بوده و انگیزه وی شخصی یا اجتماعی است. از سوی دیگر، کارآگاهان با توجه به وقفه ۶ ماهه از قتل سوم تا قتل چهارم زنان خیابانی، با فرض اینکه عامل جنایات در زندان به سر می برد، به شناسایی و بازجویی از زندانیانی دست زدند که مدت محکومیت آنان با عملکرد عامل قتل های زنجیره یی مشهد، منطبق بود
روز ۲۲ بهمن ماه سال ،۷۹ باوجود اقدامات گسترده پلیس مشهد برای یافتن ردپایی از عامل قتل های زنجیره یی، جسد پنجمین زن خیابانی به نام «اعظم عبدی» ـ ۴۵ ساله ـ در بلوار جدیدالاحداث شهدای فجر به دست آمد و پس از وی اجساد «معصومه بابا دادی»، در روز ۱۹ اسفند ماه سال ۷۹ و جسد «سکینه کیهان زاده» ـ۵۵ ساله ـ در میدان پارسپاد، در روز ۲۶ اسفند ماه جسد «خدیجه کامل قصری» ـ ۲۰ ساله در روستای دولت آباد ـ، در روز ۱۲ فروردین ماه سال جاری، جسد زن ۳۵ ساله یی به نام «مرضیه سعادتیان» ، در بلوار شهید موسوی، در روز ۱۴ فروردین ماه سال جاری جسد «مریم قنبری» ـ ۴۶ ساله ـ در خیابان سناباد، روز ۱۶ فروردین ماه سال جاری جسد زن ۳۹ ساله یی به نام «طوبی جشن آبادی»، در خیابان مطهری جنوبی، روز ۲۴ فروردین ماه سال جاری جسد «عذرا حاجی زاده» ـ۳۲ ساله ـ در بلوار فردوسی، روز سوم تیرماه سال ۸۰ جسد «مریم بیگی» ـ ۲۸ ساله ـ در بلوار شهید موسوی، جسد زنی به نام «شیوا» و جسد زن جوانی به نام «زهرا...» در جاده خین عرب، روز ۱۱ تیرماه سال جاری جسد زن خیابانی ۲۰ ساله یی به نام «لیلا جعفری»، روز ۱۷ تیرماه سال جاری جسد زن ۲۸ ساله یی به نام «منصوره ناجی» در قند آبکو، روز ۲۴ تیرماه سال جاری جسد دختر ۱۸ ساله یی به نام محبوبه الهی، در جاده قدیم قوچان، جسد آخرین قربانی قتل های زنجیره یی مشهد که «زهرا صدخوری» نام داشت و ۳۳ ساله بود روز یکم مردادماه سال جاری در بلوار جدیدالاحداثی در خیابان خواجه ربیع به دست آمد
کشف این اجساد در حالی صورت می گرفت که با به بن بست رسیدن تحقیقات شاخه های عملیاتی دو اکیپ از کارشناسان جرایم ویژه از اداره کل آگاهی تهران و آگاهی مشهد روش های ویژه و فوق تخصصی را درحال انجام داشتند و آزمایشات علمی مأموران تشخیص هویت نشان می داد برخلاف آمارها که خبر از قتل ۱۹ زن خیابانی می داد، سه تن از قربانیان به روش دیگری از پای درآمده بودند و تنها مقداری مشابهت و مطابقت زمانی با قتل های زنجیره یی داشتند که این فرضیه بادستگیری عامل این جنایات درست از آب در آمد. خودروهای گروه تجسس پلیس به صورت محسوس مناطق شمال غرب را زیر نظر گرفتند تا عامل جنایات با پی بردن به عملیات آشکار پلیس به مناطق دیگری که غیرمحسوس تحت نظر بود رانده شود که در این تعقیب و مراقبت، کارآگاهان پی بردند شکارچی زنان خیابانی در خانه یی واقع در حوالی میدان شهید فهمیده که محل تردد زنان خیابانی و کشف اجساد بود، زندگی می کند
از سوی دیگر به دست آمدن مقداری گچ ساختمان و آثاری از مصالح درکنار اجساد سه تن از قربانیان نشان داد عامل قتل های زنجیره یی مشهد با مصالح ساختمانی سروکار داشته و به احتمال زیاد خودروی وی باری است. قاضی حجت الاسلام منصوری رییس شعبه ویژه قتل دادگستری مشهد که شبانه روز درحال بررسی پرونده قتلهای زنان خیابانی بود، باتوجه به گره خوردن شاخه های عملیاتی پلیس با نظر کارشناسی کارآگاهان، دستور داد تا زنان ولگرد و خیابانی در شمالغرب مشهد، جمع آوری شوند. بدین ترتیب، تعداد زیادی از زنان خیابانی، جمع آوری و تحت بازجویی های تخصصی قرار گرفتند که با روشن شدن عدم اطلاع آنان از عامل جنایات مأموران به زنان خیابانی آموزش دادند تا برای ردیابی عامل جنایات درساعات مشخصی تحت نظر پلیس، سر راه شکارچی زنان خیابانی طعمه قرار گیرند. عملیات روی این شاخه متمرکز شد و پس از مدتی بی نتیجه ماندن روز دوم مردادماه سال جاری، زن جوانی به نام مژگان درحالی که آثار زخم روی صورت و گلو داشت و دندانش شکسته بود خود را به کارآگاهان رساند و ادعا کرد درخارج از ساعتی که به عنوان طعمه بایستی سر راه عامل جنایات قرار می گرفت، سوار موتورسیکلت مردی شده و وی، او را به خانه اش درحوالی خین عرب برده است. «مژگان» دربازجویی ها گفت: «من وقتی واردخانه آن مرد شدم در وسط هال ایستاده بودم که وی از پشت به من حمله کرد و با دو دستش گلویم را فشرد. من سریع با ناخن های بلندم، انگشتان وی را زخمی کرده و با برجای گذاشتن کفش هایم متواری شدم. کارآگاهان که کلید حل معمای قتل های زنجیره یی مشهد را به دست آورده بودند، با توجه به پریشان حالی «مژگان» وی را تحت بازجویی های روانکاوی قرارداده و پس از ۲۴ ساعت، توانستند خانه شکارچی زنان خیابانی را ردیابی و شناسایی کنند. ساعت ۱۴ ظهر چهارشنبه سوم مردادماه سال جاری، چند اکیپ عملیاتی خانه یی را در ۲۵ متری ولیعصر واقع در کوی امیرالمؤمنین تحت محاصره قراردادند و با پی بردن به اینکه عامل جنایات، خارج از منزل است، درکمین نشستند. دقایقی بعد، شکارچی زنان خیابانی مشهد درحالی که با موتورسیکلت هوندا ۱۱۰خود به درخانه مراجعه کرد، کارآگاهان در اقدامی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند و این در حالی بود که مرد ۳۹ ساله با صدای بلند می گفت: «می دانم برای چه دستگیر شده ام!» کارآگاهان در بازجویی ها وقتی از مرد جوان دریافتند وی «سعید حنایی» نام دارد و پیمانکار ساختمان است که در اردیبهشت ماه سال ۷۵ نیز به اتهام تخریب و درگیری، در زندان مشهد تحمل کیفر کرده است. عامل قتل های سریالی مشهد در بازجویی های قضایی و پلیسی به قاضی منصوری و کارآگاهان گفت: «یک سال پیش روزی وقتی از سرکارم به خانه برگشتم، دیدم همسرم به شدت ناراحت است و آثاری از زخم روی صورتش وجود داشت، وقتی علت را از او پرسیدم ابتدا طفره رفت، اما وقتی با اصرارهای من روبرو شد با ناراحتی گفت یک راننده مسافرکش با سوارکردن او قصد تعرض به وی را داشته که بامقاومت و فرار همسرم مواجه شده است. شماره خودروی مسافرکش را برداشته، تصمیم گرفتم به هرقیمتی شده او را پیدا کرده و به سزای عملش برسانم. روزها در میدان شهید فهمیده، جاده قدیم قوچان به کمین نشستم، اما خبری از راننده هوسران نشد. وی در ادامه افزود: «در این مدت، با دیدن زنان ولگرد و بدکاره یی که سوار خودروها می شدند، نظرم بر این شد که اینگونه زنان عامل اصلی بوده اند که راننده مسافرکش همسر من را با آنان اشتباه بگیرد، با توجه به مخالفت اعتقادیم با این زنان و این که محل زندگی من با تردد زنان خیابانی قابل سکونت نبود و همسر و بچه هایم هیچ امنیتی نداشتند تصمیم به برخورد با زنان بدکاره گرفتم. ابتدا، آنان را خواستم از این کار باز دارم، اما کارساز نشد و بخاطر همین نقشه کشیده و سعی کردم با فراهم شدن شرایط، زنان خیابانی را به خانه ام برده و به قتل برسانم. «سعید» ادامه داد: «روزها و شب هایی که اعضای خانواده ام به مجالس قرآن خوانی و روضه خوانی می رفتند، شب هایی را که آنان درخانه نبودند، با موتورسیکلت به جاده قدیم قوچان رفته و زنان خیابانی را سوار می کردم. سپس آنان را دور از چشم همسایگان به خانه ام می بردم، احساس نفرت خاصی نسبت به آنان داشتم. وقتی به خانه می رسیدیم در وسط هال وقتی قربانی ام درحال آماده شدن بود خودم را به پشت سرش می رساندم و به وی حمله می بردم از آنجا که اکثر زنان خیابانی نحیف هستند، بدون مقاومت آنان، ابتدا با دستانم خفه اشان می کردم، سپس آنان را رو به شکم به زمین می کوبیدم، درحالی که نیمه جان بودند پایم را روی گلویشان گذاشته و برای مطمئن شدن از مرگ زنان، باروسری خفه اشان می کردم.» شکارچی زنان خیابانی مشهد، در ادامه گفت: «پس از انجام قتل اجساد زنان را داخل چادرهایشان پیچانده، پشت موتورسیکلت می انداختم و با خارج کردن از خانه به محله های خلوتی رسانده و رهایشان می کردم که در سه مورد بخاطر روشنی هوا، مجبور شدم با خودروی وانت بارم که پشت آن مصالح ساختمانی حمل می کردم، اجساد را به بیرون از خانه انتقال دهم.» کارآگاهان در تحقیقات ویژه خود دریافتند که قاتل پس از رها کردن اجساد محل رهاشدن را تحت نظر می گرفته و وقتی که پلیس سر جنازه ها حاضر می شد وی نیز درمیان جمعیت حضور داشته تا جایی که در یکی از این قتلها وی سوار بر آمبولانس حمل جنازه یکی از قربانیانش تا بهشت زهرای مشهد رفته بود. بنا به گزارش خبرنگار اعزامی گروه حوادث به مشهد، قاضی منصوری درپایان تحقیقات شناسایی عامل قتل های زنجیره یی مشهد با ابراز خرسندی از فاش شدن هویت شکارچی زنان خیابانی، از رییس کل دادگستری خراسان، فرماندهی نیروی انتظامی مشهد، مدیریت تشخیص هویت و پرسنل وی، مأموران اداره آگاهی مشهد و اکیپ اعزامی از اداره آگاهی کل تهران که توانستند باتوجه به «تک رو» بودن عامل جنایات و برجای نماندن سرنخی از وی با ترفندهای پلیسی او را شناسایی و دستگیر کنند، تشکر و قدردانی کرد


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات