هدف اصلی فروشگاه ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان جویای کار میباشد آدرس : ra20.4kia.ir/
 تجاوز جنسی وحشتناک کاگران افغانی به دختر 17 ساله تهرانی 


 در حال‌ حاضر این‌ شش‌ نفر را به‌ اتهام‌ آدم‌ربایی‌، قوادی‌ و ارتباط‌ نامشروع‌ و اقامت‌ غیرقانونی‌ در کشور بازداشت‌ می‌کنم‌ و دستور داده‌ام‌ تمام‌ افغانی‌هایی‌ که‌ در مدت‌ ۵۰ روز اخیر از این‌ دختر سوءاستفاده‌ کرده‌اند شناسایی‌ و دستگیر شوند    یک‌ دختر ۱۷ ساله‌ ایرانی‌ که‌ ۵۰ روز قبل‌ توسط‌ دو مرد افغانی‌ در خیابان‌ افسریه‌ تهران‌ ربوده‌ شده‌ بود. از سوی‌ تعداد زیادی‌ از کارگران‌ افغانی‌ وحشیانه‌ مورد تجاوز قرار گرفت‌ و سپس‌ این‌ دختر ستمدیده‌ و بی‌پناه‌ را در مدت‌ ۵۰ روز به‌ دیگر مردان‌ افغانی‌ اجاره‌ می‌دادند.         مادر این‌ دختر که‌ دیروز در شعبه‌ چهارم‌ دادیاری‌ دادسرای‌ جنایی‌ تهران‌ حاضر شده‌ بود، گفت‌: «چند روز قبل‌ از این‌ حادثه برادرم‌ در شهرستان‌ فوت‌ کرد و من‌ مجبور شدم‌ به‌ شهرستان‌ بروم‌، به‌ همین‌ خاطر دخترم‌ زهرا را که‌ کمی‌ عقب‌افتادگی‌ ذهنی‌ دارد، به‌ یکی‌ از اقوام‌ نزدیک‌ سپردم‌ ولی‌ روز دهم‌ تیرماه‌ حدود ساعت‌ سه‌ بعدازظهر زهرا برای‌ خرید پفک‌ از خانه‌ خارج‌ شد و دیگر برنگشت‌. وقتی‌ به‌ من‌ خبر دادند بلافاصله‌ به‌ تهران‌ برگشتم‌ و از پلیس‌ درخواست‌ کمک‌ کردم»‌.     زهرا که‌ بسختی‌ می‌توانست‌ صحبت‌ کند، به‌ دادیار سبحانی‌فر گفت‌: «ساعت‌ سه‌ بعدازظهر رفتم‌ بیرون‌، یک‌ پیکان‌ سفید که‌ دو تا آدم‌ توش‌ بود، به‌زور سوارم‌ کردند و درها را بستند هر چی‌ مشت‌ زدم‌ به‌ شیشه‌ در باز نشد. بعد چاقو را گذاشتند زیر گلویم‌، مرا بردند به‌ یک‌ خانه‌. یک‌ زن‌ پیر آنجا بود، مریض‌ بود.شب‌ به‌ من‌ قرص‌ دادند، خوابیدم‌ بعد صبح‌ که‌ بیدار شدم‌ پاهام‌ درد می‌کرد».     زهرا که‌ با یادآوری‌ خاطرات‌ گذشته‌ دچار هیجان‌ شدیدی‌ شده‌ بود و لکنت‌ او هر لحظه‌ بیشتر می‌شد، از ناراحتی‌ به‌ گریه‌ افتاد.     مادرش‌ گفت‌: «بچه‌ام‌ را نابود کرده‌اند. در مدت‌ ۵۰ روز هر شب‌ و هر ساعت‌ او را به‌ یک‌ نفر می‌دادند و پول‌ می‌گرفتند، همه‌ آنها افغانی‌ بودند».     زهرا که‌ عصبانی‌ شده‌ بود، گفت‌: «۲۰ نفر بودند. نه‌، بیشتر بودند یکی‌ می‌آمد می‌رفت‌، دوستش‌ می‌آمد، یکی‌ همه‌ پول‌ها را می‌گرفت»‌!     دادیار سبحانی‌فر گفت‌: «اگر آنها را ببینی‌ می‌شناسی»‌؟     زهرا گفت‌: «بله‌، بله»‌.     بعد به‌ دستور سبحانی‌فر شش‌ متهم‌ افغانی‌ را به‌ اتاق‌ آوردند. زهرا با دیدن‌ آنها صورتش‌ را در هم‌ کشید و رویش‌ را از آنها برگرداند و گفت‌: «همه‌ اینها بودند، کار بد کردند مرا بردند زیر میز، پاهایم‌ درد می‌گرفت»‌.     پدر زهرا گفت‌: «روزی‌ که‌ زهرا را بردند، ما همه‌ جا را دنبالش‌ گشتیم‌ بعد به‌ پلیس‌ خبر دادیم‌. مدتی‌ بعد زهرا به‌ خانه‌ تلفن‌ کرد و گفت‌ که‌ او را دزدیده‌اند. ما هم‌ از روی‌ شماره‌ تلفنی‌ که‌ به‌ خانه‌ زنگ‌ زده‌ بود، با کمک‌ پلیس‌ به‌ جست‌وجو پرداختیم‌ و ماموران‌ پس‌ از چند روز متوجه‌ شدند که‌ آنجا یک‌ ساختمان‌ نیمه‌کاره‌ است‌».     پدر زهرا گفت‌: «پلیس‌ یک‌ مرد افغانی‌ را در این‌ ساختمان‌ دستگیر کرد، اما او از وجود دختر ربوده‌ شده‌ اظهار بی‌اطلاعی‌ کرد و در تمام‌ مدت‌ بازداشتش‌ هیچ‌ حرفی‌ نزد، تا اینکه‌ چند روز بعد دوباره‌ زهرا تلفن‌ کرد ولی‌ این‌بار هیچ‌ شماره‌ تلفنی‌ روی‌ صفحه‌ تلفن‌ ما نیفتاد. زهرا به‌ ما گفت‌ که‌ یک‌جای‌ دور است»‌  مادر زهرا هم‌ گفت‌: «یک‌ بار یک‌ افغانی‌گوشی‌ را از دست‌ زهرا گرفت‌ و به‌ من‌ گفت‌ که‌ “دخترت‌ را دزدیدیم‌ باید پول‌ بدهید تا او را آزاد کنیم”. من‌ گفتم‌ هر چقدر پول‌ بخواهید می‌دهم‌، فقط‌ دخترم‌ را به‌ من‌ برگردانید او مریض‌ است‌. ولی‌ دیگر خبری‌ از آنها نشد».     بازجویی‌ از همان‌ مرد افغانی‌ که‌ دستگیر شده‌ بود ادامه‌ یافت‌ و بالاخره‌ اعتراف‌ کرد و گفت‌: «زهرا را مردی‌ به‌ نام‌ عزیز تاجیک‌ معروف‌ به‌ عزیز افغانی‌ به‌ من‌ داده‌ بود. من‌ هم‌ بعد از یک‌ شب‌ زهرا را به‌ افغانی‌ دیگری‌ به‌ نام‌ یونس‌ دادم‌ و او را به‌ ویلای‌ یک‌ دکتر در دربندسر بردند».     بعد از شناسایی‌ ویلا در منطقه‌ دربندسر فشم‌ ماموران‌ به‌ آنجا رفتند، اما یکی‌ از افغانی‌ها با دیدن‌ ماموران‌، زهرا را به‌ اتاقی‌ زیر شیروانی‌ برد و چاقویی‌ را زیر گلویش‌ گذاشت‌ و دهانش‌ را بست‌ و تهدیدش‌ کرد: «اگر صدایت‌ دربیاید و ماموران‌ پیدایمان‌ کنند تو را می‌کشم‌».     بدین‌ ترتیب‌ ماموران‌ پس‌ از بازرسی‌ ویلا موفق‌ به‌ پیدا کردن‌ زهرا نشدند و برگشتند، اما چند روز بعد بار دیگر ماموران‌ صبح‌ زود به‌ همان‌ ویلا رفتند و به‌ درون‌ ویلا هجوم‌ بردند و این‌ بار زهرا را که‌ در یکی‌ از اتاق‌ها زندانی‌ شده‌ بود، پیدا کردند و نجاتش‌ دادند. درون‌ ویلا جز زهرا هیچکس‌ نبود. ماموران‌ اطراف‌ ویلا کمین‌ کردند و نیمه‌های‌ شب‌ شش‌ مرد افغانی‌ را دیدند که‌ وارد ویلا می‌شوند، بسرعت‌ از کمینگاه‌ها بیرون‌ آمدند و همه‌ مردان‌ افغانی‌ را دستگیر کردند.     متهمان‌ دیروز در حضور دادیار سبحانی‌فر منکر ربودن‌ و تجاوز به‌ زهرا شدند، اما زهرا که‌ انکار آنها را دید از عصبانیت‌ فریاد می‌کشید و با سیلی‌ محکم‌ به‌ گوش‌ و صورت‌ آنها می‌کوبید و می‌گفت‌: «تو بودی‌، تو من‌ را اذیت‌ کردی‌، دوستت‌ کجاست»‌؟ بعد رو به‌ صدیق یکی‌ از دستگیرشدگان‌ کرد که‌ پیراهن‌ سبزرنگی‌ به‌ تن‌ داشت‌ و گفت‌: «تو پول‌ها را می‌گرفتی‌ و دوستانت‌ را می‌آوردی‌، پول‌ها کو دوستانت‌ کو»؟     بعد با کمک‌ پدر و مادرش‌ به‌ زور او را روی‌ صندلی‌ نشاندند و آرام‌ کردند. مادر زهرا گفت‌: «بچه‌ام‌ کینه‌یی‌ شده‌ است‌ و با دیدن‌ این‌ نامردها دچار تشنج‌ می‌‌شود. اینها فکر می‌کردند چون‌ دخترم‌ لکنت‌ دارد و عقب‌مانده‌ ذهنی‌ است‌، نمی‌تواند آنها را شناسایی‌ کند. این‌ بی‌ وجدان‌ها دخترم‌ را خیلی‌ اذیت‌ کرده‌اند، چندبار به‌ او قرص‌ اکس‌ داده‌اند تا بی‌حال‌ شود».     زهرا گفت‌: «یک‌ بار از بالای‌ کوه‌ مرا هل‌ دادند پایین‌، افتادم‌ توی‌ رودخانه‌ بعد گفتم‌ دست‌ها و پاهام‌ درد می‌کنه‌، به‌ من‌ قرص‌ بدهید ولی‌ یک‌ قرصی‌ به‌ من‌ دادند که‌ بلند شدم‌ رقصیدم‌. بعدش‌ چندتایی‌ ریختند سرم‌ و به‌ زور لباس‌هایم‌ را درآوردند. همه‌ بدنم‌ کبود بود هر وقت‌ مرا می‌فروختند یا اجاره‌ می‌دادند، کتکم‌ می‌زدند. من‌ نمی‌خواستم‌ اذیتم‌ کنند می‌گفتم‌ بسه‌ بسه‌، چقدر پول‌ می‌خواهید؟ بگذارید برم‌ پیش‌ پدر و مادرم‌ ولی‌ آنها می‌گفتند:” پدر و مادرت‌ مرده‌اند دیگه‌ باید برای‌ همیشه‌ پیش‌ ما بمانی”»‌.     ثامن نوشت: با دستگیری‌ شش‌ متهم‌ افغانی‌ مشخا شد یکی‌ از آنها به‌نام‌ عزیز که‌ در واقع‌ او روز اول‌ زهرا را با اتومبیل‌ ربوده‌ و فروخته‌ بود، فراری‌ شده‌ و به‌ افغانستان‌ رفته‌ است‌، اما چند روز قبل‌ به‌ ایران‌ برگشته‌ و به‌ اتهام‌ اقامت‌ غیرقانونی‌ در شیراز دستگیر شده‌ است‌ که‌ دستور انتقال‌ وی‌ به‌ تهران‌ صادر شد.     دادیار سبحانی‌فر گفت‌: «در حال‌ حاضر این‌ شش‌ نفر را به‌ اتهام‌ آدم‌ربایی‌، قوادی‌ و ارتباط‌ نامشروع‌ و اقامت‌ غیرقانونی‌ در کشور بازداشت‌ می‌کنم‌ و دستور داده‌ام‌ تمام‌ افغانی‌هایی‌ که‌ در مدت‌ ۵۰ روز اخیر از این‌ دختر سوءاستفاده‌ کرده‌اند شناسایی‌ و دستگیر شوند».  مطالب پیشنهادی به شما عناوین و صفحه اول روزنامه های امروز یکشنبه 27 مرداد 1392 / Aug 18 2013  عناوین و صفحه اول روزنامه های امروز یکشنبه 27 مرداد 1392 / Aug 18 2013 این رفتار عجیب احمدی نژاد چه معنی  می دهد ؟ این رفتار عجیب احمدی نژاد چه معنی می دهد ؟ بازتاب سخنان مقام معظم رهبری در بین رسانه های جهان بازتاب سخنان مقام معظم رهبری در بین رسانه های جهان پایان خونبار كمون پاریس ماجرای اسیران کمونار که دسته دسته تیرباران شدند کفش زنانه پاشنه بلند با قابلمه ! + عکس کفش زنانه پاشنه بلند با قابلمه ! + عکس تمدید مربیگری برانکو برای پرسپولیس با یک قرار داد نجومی دیگر تمدید مربیگری برانکو برای پرسپولیس با یک قرار داد نجومی دیگر گزارش تصویری / رونمایی کامل از مجسمه هاشمی در کنار بهشتی و مطهری و باهنر گزارش تصویری / رونمایی کامل از مجسمه هاشمی در کنار بهشتی و مطهری و باهنر عرفان حلقه ابزاری برای تبلیغ شیطان گرایی  عرفان حلقه ابزاری برای تبلیغ شیطان گرایی داعش تبدیل به ثروتمندترین گروه تروریستی دنیا شد داعش تبدیل به ثروتمندترین گروه تروریستی دنیا شد قاتل: موتورسوار را اشتباهی کشتم! قاتل: موتورسوار را اشتباهی کشتم! حقوق بشر از نوع عربستانی حقوق بشر از نوع عربستانی استفتاء درباره‌ طواف در سازه‌های جدید اطراف كعبه و پاسخ مراجع عظام تقلید استفتاء درباره‌ طواف در سازه‌های جدید اطراف كعبه و پاسخ مراجع عظام تقلید چرا سرکرده 10 میلیون دلاری داعش آزاد شد ؟! چرا سرکرده 10 میلیون دلاری داعش آزاد شد ؟! Laughing عکس های فوق العاده دیدنی و خنده دار  قسمت دوم سریال اینترنتی نفوذ را آنلاین ببینید + دانلود با دو کیفیت  قسمت دوم سریال اینترنتی نفوذ را آنلاین ببینید + دانلود با دو کیفیت داعش از پیدایش تا سلب آسایش/فیلم  داعش از پیدایش تا سلب آسایش/فیلم داعش از پدر معنوی مخالفان سوریه انتقام گرفت. داعش از پدر معنوی مخالفان سوریه انتقام گرفت. سرگیجه هیچكاك، بهترین فیلم تاریخ سینما شد سرگیجه هیچكاك، بهترین فیلم تاریخ سینما شد داعش زنان سوریه را به بردگی خواهد گرفت داعش زنان سوریه را به بردگی خواهد گرفت حال و روز مردم عراق بعد از حملات تروریستی داعش/گزارش تصویری حال و روز مردم عراق بعد از حملات تروریستی داعش/گزارش تصویری عفونت و بیماری های تناسلی نتیجه لباسای تنگ و چسبان ! عفونت و بیماری های تناسلی نتیجه لباسای تنگ و چسبان ! این تصاویر بسیار زیبا از مناظر طبیعی را از دست ندهید / گزارش تصویری این تصاویر بسیار زیبا از مناظر طبیعی را از دست ندهید / گزارش تصویری تاثیر حجاب در حفظ نشاط جنسی تاثیر حجاب در حفظ نشاط جنسی عروس هایی کشنده که به ساحل ژاپن حمله ور شدند ! / عکس عروس هایی کشنده که به ساحل ژاپن حمله ور شدند ! / عکس Zemanta مطالب مرتبط  داستان های مستهجن و عوارض وحشتناک آنها برای پسران و دختران جامعه تصویر مرد زن نمایی که در تهران دستگیر شد! ۸ اصل اساسی برای جلب مردان به ازدواج عکس / دو دختری که سوشا مکانی به آنها ایمان دارد ! داستان دختر جوانی که از پسر همسایه باردار شده بود / همه چیز تقصیر دخترعمویم است عمق فاجعه فیشهای حقوقی و دریافتی چندصد میلیونی وزرای دولت روحانی داستان تجاوز جنسی خشن راننده پراید به دختر فروشنده بوتیک پسر ۱۹ ساله ای که روبات هک ایرانسل را در تلگرام طراحی کرده بود :منتظر بودم دستگیرم کنند شهرام کاشانی خواننده لس آنجلسی در دام اعتیاد در کنار خیابانی در ترکیه + کلیپ و عکس عکسی که مجری زن مشهور تلویزیون از رهبر انقلاب در راهپیمایی روز قدس منتشر کرد هوای این روزهای اهواز چند درجه است ؟ / عکس دماسنج های خودروها در سطح شهر اهواز از محمدرضا گلزار تا مهتاب کرامتی و حمید فرخ نژاد و … در ضیافت افطار حسن روحانی / عکس جهت اطلاع دولت گرامی : این مرد سالهاست فیش حقوقی ندارد ! / عکس نگار ۲۵ ساله رئیس گروه سارقان مرا با آبمیوه بیهوش کرد و … + عکس رژه لاکچری‌ها در تهران ، میکاپ آرتیست‌ عروس فقط ۱۰ میلیون تومان ! پارتی مختلط دختر و پسرهای کرجی در شب قدر همراه با مشروب و رقص و آواز ! جمعیت عظیم مردم در صحن حرم امام رضا (ع) در شب قدر ۱۹ ماه مبارک رمضان رقص دختران و زنان عرب برای پادشاه ۴۷ساله آبادان + عکس / پلیس فتا برخورد کرد فیش حقوقی فرهنگیان را فقط از سایت وزارت آموزش و پرورش ببینید + لینک سایت دریافت فیش رفتار توجیه ناپذیر پرستو صالحی اعتراض کاربران را به‌همراه داشت+عکس نظرات شما   نام  ایمیل  متن دیدگاه ثبت دیدگاه  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8  −  1  =     علی رضا می گوید : اگه من میدیدم بلایی سر افغانیا میاوردم که اون سرش ناپیدا  پاسخ دادن یونس می گوید : مگه افغانی رو آنقدر رو میدن که این غلطارو بکنه. سو نیت نشه یه سر به تبریز بزنید ببینید تو خیابوناش گداهم بیدا نمی شه چه برسه به افغانی.  پاسخ دادن آریایی می گوید : اولا برای پدر و مادر این دختر متاسفم.دوما اگر من قاضی این پرونده بودم ………. .واقعا با عث تاسفه ولی انشاالله مردم عبرت بگیرند.  پاسخ دادن بهروز می گوید : اگه میگرفتمشون…  پاسخ دادن فاطیما می گوید : ازیونس وعلی رضاتشکرمیکنم که اینقدرادم شناسن واقعاتوسایتای دیگه که پسرانظرمیدن تاسف میخورم که چه ادمایی اطرافمون هستن  پاسخ دادن آرمین می گوید : لعنت بر شرف هرچی افغانیه. من خودم هر افغانی رو ببینم تیکه تیکش میکنم..تیکه تیکه!  پاسخ دادن مصطفی می گوید : خیلی آدمای بی شخصیت و بی فرهنگی بودند. من اگه رییس جمهور بودم نمیگذاشتم هر شخصی که از کشور خودش به کشور جمهوری اسلامی ما بیاد و زندگی کنه.کلا ممنوع میکردم. لعنت خدا بر این چند نفری که این جنایت رو انجام دادند.  پاسخ دادن محسن می گوید : ای نادان های زود باور هرچرند وچرتو پرتی رو که مینویسن زود باور نکنید اینا همش الکیه که بین افغانی و ایرانی جنگ ونزاع دربگیره این جور داستان هارو هر کسی میتونه بنویسه وبزاره تو سایت…من از مشهد هستم خوشحال میشم زنگ بزنید ……  پاسخ دادن آزیتا می گوید : مرتیکه افغانی ! خجالت نمیکشی ؟ نیاز یبه دروغ نیست هر روز داریم میبینیم بعضی از این افغانی ها دارن چکار میکنن تو ایران دزدی و خلاف و ….  نمک ایرانی ها رو خوردن و نمک دون شکستن  شماره میخواستی بدی ؟؟؟ که بعدش بری تجاوز کنی بهش ؟؟؟ میدونم فانوس سانسور میکنه اما بازم میگم که دلم سبک بشه . مرتیکه افغانی ………… تو امدی ایران ………..  پاسخ دادن احمد می گوید : سلام من واقعاً برای اینجور اشخاص متاسفم  پاسخ دادن احمد می گوید : احمد هستم از تهران من خودم افغانی ام ولی مث اون عوضی ها نیستم !!!  پاسخ دادن اسما می گوید : بحث توهین کردنه اینجوریه شما ایرانی ………. چشم به دخترای مادارین فکر نکن اینجام بهشته هرچی لاشیه توایرانه مارم لاشی کرده  پاسخ دادن اسما می گوید : منواذیت کردن ولی پدرشو دراوردم تادیگه طرز فکرشو عوض کنه  پاسخ دادن یه نفر می گوید : لعنت به روح مرده هرچه افغانی کثیف بی ناموس لجنه یه عده افغانی کثیف خواهر مادر فلان شده ریختن تو این شهرا والا ماکرمانشاهی هستیم یه افغانی تو شهر ببینیم لت لتش میکنیم خیلی ادمای کثیفین با اون قیافه های سکیشون  پاسخ دادن admin می گوید : دوست عزیز ارزش آدمها به رفتار و اعمالشون هست . چیزی که مشخصه ایرانی هایی هم هستن که از این جنایات و حتی بدتر و وحشتناک تر انجام دادند و خواهند داد !  همه ادمها محترم هستن تا خلافش ثابت بشه و فرقی نمیکنه برای ما ایرانی یا افغانی ، چه بسا افغانی پاکستانی هندی اروپایی و … باشه که انسانیت و اخلاقی به مراتب بسیار بالاتر از دیگران داشته باشه و یا برعکس  این افرادی هم که دچار جنایت شدند مجازات میشوند .  پس سعی کنیم به دیگران احترام بذاریم و بیشتر مراقب رفتار خودمان باشیم تا در مقابل خداوند و بعد مقابل انسانها شرمنده نباشیم .  پاسخ دادن amin می گوید : خیلی بده که دارین راجب تمام افغانی ها اینجوری نظر میدین… اخه درجه انسانیت رو که ماها نمیتونیم تعیین کنیم. فکر میکنین ماها خودمون خیلی کاملیم و بدون هیچ عیب و نقصی؟! نه دوست عزیزم اشتباه نکن. هر جا آب باشه گل هم هست.آب و گل همیشه با همن. ما ایرانیا همیشه ادعامون میشه که فرهنگ و تمدن و تاریخ داریم.ولی متاصفانه هیچ بویی از انسانیت نبردیم. یادمون رفته که اصالتی داشتیم… هر انسانی مستحق خوبی و احترامه مگه اینکه خلافش ثابت بشه. پس هموطنای عزیزم بیاین اینقد دیکتاتور وارانه تصمیم نگیریم و همه ی آدمای یه کشور رو به یه چشم نبینیم…  پاسخ دادن صلاخ می گوید : اینا ملت عقب مونده بی فرهنگین، بنابر یک تحقیق ۹۰ درصد مردان افغان در کودکی بارها مورد لواط قرار گرفتن، افغانستان کثیف ترین جای جهانه واس همینه از روزی که بوده مث سگ زندگی کردن اینارو هیچ جا راه نمیدن توی ایرانم ثروتمندا ازشون بردگی میگیرن و دخترای زیبا و بی مو افغان رو مورد تجاوز شدید قرار میدن این علت موندنشونه  پاسخ دادن مرجان می گوید : از کجا ی دانید این واقعیت است دادگاهی ها کجاست چرا اینجا تصویری دیده نمیشه امکان نداره این راست باشه شاید این چنین اتفاق هایی بیفتد اما افغان ها نمی توانند چنین کاری بکنند ان هم چند نفری و اگر یست هایی هم ییدا بشه که انجام داده باشند ربطی به همه افغان ها ندارد اما این قضیه بیشتر شبیه یک داستان است  پاسخ دادن mahdi می گوید : بنده خودم ی دوست افغانی دارم و با خیلی هاشون دوستم اما این چیزایی که شما میگین اصلا ربطی به افغانی بودن نداره انسان خوب و بد همه جای دنیا است خواهشا وقتی ی اتفاقی میوفته به همه فحش ندین شعور خودمونو پایین میاریم من از طرف خودم از برادر خواهرای افغانی عذر میخوام.  پاسخ دادن سالار می گوید : اگه میدیدمشون یکی یکی لختشون میکردم بعد دست وپاشونو میبریدم بعد اعضای دیگه ی بدنشونو ،فیلم التماس کردنشو میگرفتم میچسبوندم بغل فیلمشون که انتشار کردن تا بی شرف ها بفهمند غیرت و شرف ایرونی ها بیشتر از …  پاسخ دادن


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic